Слово/фраза

Мова оригіналу

Мова перекладу

Шукати переклад послівно: Quanto meno devo fare tanto più divento pigra.
Quanto meno devo fare, tanto più divento pigra.