Слово/фраза

Мова оригіналу

Мова перекладу

Шукати переклад послівно: Ho avuto questo libro per pochi soldi.
Ho avuto questo libro per pochi soldi.