Слово/фраза

Мова оригіналу

Мова перекладу

Шукати переклад послівно: Hi Mary is your daddy there.
Hi, Mary, is your daddy there?