Слово/фраза

Мова оригіналу

Мова перекладу

Шукати переклад послівно: Happy Merry Christmas.
Happy/Merry Christmas!
Словосполучення (звороти), що містять  "Happy/Merry Christmas!"
Кількість фраз:
заг.
Кількість фраз: 1