«Grafiati» – оформлення списків літератури

Слово/фраза

Мова оригіналу

Мова перекладу

Шукати переклад послівно: Cosa fa tuo padre Costruisce bicilette.
Cosa fa tuo padre? ‒ Costruisce bicilette.
«Grafiati» – оформлення списків літератури