Слово/фраза

Мова оригіналу

Мова перекладу

Шукати переклад послівно: світ сонця.
світ сонця
Словосполучення (звороти), що містять  "світ сонця"
Кількість фраз:
фразеол.
Кількість фраз: 1