Слово/фраза

Мова оригіналу

Мова перекладу

Шукати переклад послівно: наголошений голосний звук.
наголошений голосний звук