Слово/фраза

Мова оригіналу

Мова перекладу

займа́тися
 1. д., недок.
  1. abbraciarsi
    
   ([заст.])
   ;
    
   accendersi
   ;
   intr. 
   prendere
   ;
   tr. 
   trattare
Словосполучення (звороти), що містять  "займаються"
Кількість фраз:
арх., перен., зневажл.
Кількість фраз: 1
літ., рідк.
Кількість фраз: 1
евфем.
Кількість фраз: 1
перен.
Кількість фраз: 2
торг.
Кількість фраз: 1
жарг.
Кількість фраз: 1