Слово/фраза

Мова оригіналу

Мова перекладу

догляда́ти
  1. д., недок.
    1. guardare
       
      (qd, qc)
Словосполучення (звороти), що містять  "доглядає"
Кількість фраз:
арх., присл., тоск.
Кількість фраз: 1
жарт.
Кількість фраз: 1