Слово/фраза

Мова оригіналу

Мова перекладу

Шукати переклад послівно: до найменших подробиць.
до найменших подробиць
Словосполучення (звороти), що містять  "до найменших подробиць"
Кількість фраз:
фразеол.
Кількість фраз: 1