Слово/фраза

Мова оригіналу

Мова перекладу

відсу́тність
  1. ім. ж.
    1. scemo (m)
       
      ([заст.])
Словосполучення (звороти), що містять  "відсутності"
Кількість фраз:
іст., право
Кількість фраз: 1
лінгв.
Кількість фраз: 1
фіз.
Кількість фраз: 1
ювел.
Кількість фраз: 1
жарг.
Кількість фраз: 1