Слово/фраза

Мова оригіналу

Мова перекладу

розповіда́ти
 1. д., недок.
  1. cantare
    
   ([літ.]; qd, qc)
   ;
    
   (a qd di qc)
   ;
   tr. 
   dire
   ;
   intr. 
   parlare
    
   (di qc)
   ;
   tr. 
   raccontare
   ;
    
   (a qd di qc)
   ;
    
   (a qd di qc)
   ;
   intr. 
   trattare
Словосполучення (звороти), що містять  "Розповідати"
Кількість фраз:
заст., фразеол.
Кількість фраз: 1
фразеол.
Кількість фраз: 1