Про нас

«Kyiv Dictionary» – українська освітня компанія, що розпочала свою діяльність 2016 року. Ми базуємося в Києві та розробляємо словникову й іншу освітню продукцію для українського ринку. Усі наші матеріали доступні в електронному варіанті на офіційному сайті компанії задля максимального комфорту користувачів. Нині інтернет-ресурс «Kyiv Dictionary» стабільно посідає місце серед провідних за відвідуваністю словників в Україні, а компанія стрімко розвивається та підкорює нові вершини.

Напрямки діяльності

Сьогодні «Kyiv Dictionary» провадить свою діяльність на низці напрямків:

 1. Укладання словників. Нині ми розробляємо два основні типи словників:

  1. Перекладні словники: англійсько-український, французько-український, італійсько-український та латинсько-український;

  2. Правописні словники: український, англійський, французький, італійський.

 2. Мовна консультація. Ми регулярно відповідаємо на запитання читачів, пов'язані з мовою, публікуючи докладні статті.

 3. Розробляння граматичних матеріалів. Сьогодні в словникові доступні унікальні граматичні матеріали наукового рівня з української, англійської, французької та італійської мов.

 4. Супутні освітні сервіси. На сайті компанії доступний широкий додатковий функціонал. Його призначення – полегшити вивчення мов та їх практичне використання.

Наша мета

Мета «Kyiv Dictionary» – створення сучасних і постійно оновлюваних перекладних та правописних словників, що запровадять цілком новий стандарт якості в українській лексикографії.

Наше бачення

Ми прагнемо створювати словники, що розвиватимуться з покоління в покоління, поступово накопичуючи та збагачуючи створену раніше спадщину. Комплексний фаховий підхід до укладання словникових видань ми вбачаємо за необхідну передумову для становлення «Kyiv Dictionary» як провідної лексикографічної компанії в Україні в прийдешні роки й десятиліття.

Наші цінності

– Професійність. Словники «Kyiv Dictionary» укладають тільки фахівці в галузі філології та інших сферах.

– Унікальність. Наявні в словникові матеріали унікальні, оскільки кожну статтю ми створюємо індивідуально, опрацьовуючи велику кількість академічної літератури.

– Відкритість. Наші словники ми укладаємо в режимі реального часу. Щодня користувачі мають змогу бачити, як розвиваються наші видання та яких результатів ми досягаємо.

– Сучасність, що ґрунтується на традиціях. Дбайливе шанування традицій українського словникарства – це підвалина для відбиття в наших словниках питомих рис і тенденцій сьогодення.

– Єдність. Наші лексикографи – це обличчя й душа наших словників. Ми об’єднані спільною мрією та працюємо пліч-о-пліч задля її втілення.

Автори

Томіленко Оксана Василівна

Голова відділу італійської лексикографії та перекладу імені Тулліо Де Мауро «Kyiv Dictionary».

Магістр філології (романські мови та літератури (переклад включно): італійська філологія, англійська мова та переклад); закінчила з відзнакою навчання в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка 2019 року, захистивши магістерську роботу на тему «Займенникові дієслова італійської мови в синхронії та діахронії».

Переможець Всеукраїнської студентської олімпіади з італійської мови 2015–2016 навчального року.

У компанії виконує функцію укладача перекладних і правописних словників, редактора-консультанта на граматичному напрямку, відповідальна за гармонізування лексикографічних і правописних стандартів. Здійснює стратегічне керування компанією.

Автор словників «Kyiv Dictionary»:

– Італійсько-український словник;

– Латинсько-український словник;

– Український правописний словник;

– Італійський правописний словник.

Сфери захоплень: італійська мова та лексикографія, теоретична та прикладна граматика італійської та української мов, корпусна лінгвістика, гармонізування української спеціальної термінології, література.

Приймак Дмитро Михайлович

Голова відділу української лексикографії, граматики та перекладу імені А. Ю. Кримського.

Аспірант філології (перекладознавство) Київського національного лінгвістичного університету; виконує написання дисертації на тему «Принципи укладання двомовних термінологічних словників: перекладацький аспект (на матеріалі англійської, французької, італійської та української мов)».

Магістр міжнародної економіки; закінчив з відзнакою навчання в Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана 2011 року, захистивши магістерську роботу на тему «Аналіз діяльності ТНК на стадії банкрутства».

Переможець Всеукраїнської студентської олімпіади з французької мови 2007–2008 та 2008–2009 навчальних років.

У компанії виконує функцію укладача перекладних і правописних словників, граматичних матеріалів. Відповідальний за розроблення супутніх мовних сервісів. Здійснює стратегічне керування компанією.

Автор словників «Kyiv Dictionary»:

– Український правописний словник;

– Англійсько-український словник;

– Французько-український словник;

– Італійсько-український словник;

– Латинсько-український словник;

– Англійський, французький та італійський правописні словники.

Сфери захоплень: українська, французька, італійська, англійська мови, перекладне словникарство, теоретична граматика, гармонізування української спеціальної термінології, спеціальний переклад, міжнародна економіка, спорт.

Опубліковані наукові праці:

 1. Pryimak D. Exotic Plural Forms of Foreign Currency Names in English, French, and Italian: Grammatical, Lexicographical, and Translation (from/into Ukrainian) Perspectives. Studies about Languages. 2019. No. 35. Pp. 5–20.

 2. Приймак Д. М. Прикметники з компонентами -видний, -подібний в українській термінології та перекладному словникарстві. Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філологічні науки». Мовознавство. 2019. № 11. С. 118–124.

 3. Приймак Д. М. Протистояння запозиченням у сучасному французькому термінотворенні: досвід для України. Львівський філологічний часопис. 2019. Вип. 5. С. 115–121.

 4. Приймак Д. М. Вторинність і плагіат як передумови низької якості іншомовно-українських словників (на матеріалі англійсько-, французько- та італійсько-українських видань). Вісник КНЛУ. Серія «Філологія». 2019. Том 22. № 1. С. 123–152.

 5. Приймак Д. М. Особливості перекладу італійських правничих термінів amministratore di sostegno, tutore, curatore й дотичної термінології. Південний архів (філологічні науки). 2019. № 77. С. 85–90.

 6. Приймак Д. М. Розроблення англійсько-українських онлайн-словників: сучасний стан і перспективи. Іноземна філологія. 2018. № 131. С. 46–59.

 7. Приймак Д. М. Проект Українського правопису 2018 р. як актуалізація традиційних правописних норм: нагальність змін та проблематика. Вісник КНЛУ. Серія «Філологія». 2018. Том 20. № 2. С. 110–118.

Ковальчук Зоряна Юріївна

Голова відділу англійської лексикографії, перекладу та соціальної комунікації «Kyiv Dictionary».

Магістр філології (класичні мови (латинська, давньогрецька) та англійська мова); закінчила з відзнакою навчання в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка 2019 року, захистивши магістерську роботу на тему «Вербалізація уявлень про жінку в елліністичній та ранньохристиянській літературі: компаративний вимір».

У компанії виконує функцію укладача перекладних і правописних словників, редактора-консультанта на граматичному напрямку, відповідальна за розвиток соціальної комунікації. Здійснює стратегічне керування компанією.

Автор словників «Kyiv Dictionary»:

– Англійсько-український словник;

– Латинсько-український словник;

– Український правописний словник;

– Англійський правописний словник.

Сфери захоплень: англійська мова та лексикографія, класичні мови, художній переклад фільмів, побудова зв’язків із громадськістю та комунікація в соціальних мережах, активний відпочинок.

Інші автори

Активну участь в укладанні словників раніше брали: Хомкович М. В. (французько-український словник, французький правописний словник), Гриценяк С. О. (французько-український словник, французький правописний словник, латинсько-український словник), Роїк П. Д. (технічний функціонал словників, консультації в галузях математики, статистики, інформаційних технологій).

Принципи укладання словників

Новизна та індивідуальний підхід. Усі словники компанії «Kyiv Dictionary» ми створюємо «із чистого аркуша». Це означає, що від самого початку в словниках не було нічого: весь матеріал укладачі вибудовують поступово, опрацьовуючи кожну окрему словникову одиницю. Для створення однієї статті може бути використано 100 джерел і більше. Такий підхід вимагає значних часових витрат, однак лише він дозволяє досягти цілком нової для сучасної української лексикографії якості.

Використання достовірних джерел. Ми не використовуємо як джерела жодні наявні іншомовно-українські словники, які пересичені плагіатом, неякісними та автоматично згенерованими перекладами. Також ми не послуговуємося жодними «соціальними» словниками та енциклопедіями, наповнюваними користувачами. Для укладання видань «Kyiv Dictionary» ми користуємося лише тими джерелами, які мають усі формальні атрибути академічності та на практиці засвідчили свою високу якість.

Розвиток у реальному часі. Ми прагнемо створювати докорінно нові за своєю якістю словники, що відрізнятимуться від доступних в Україні «разових» видань без традицій. Для цього потрібні роки копіткої праці. Весь цей шлях ми хочемо пройти разом з нашими користувачами, що стануть частинкою нашого бренду та нашої корпоративної філософії. Тому за процесом створення всіх видань «Kyiv Dictionary» ви можете стежити в режимі реального часу. На головній сторінці сайту завжди можна переглянути оновлювану стрічку опрацьованих статей. Якщо ви не знайшли певного перекладу в словнику, це значить, що ми ще не опрацювали відповідного слова, однак ми обов’язково зробимо це невдовзі.

Якість і повнота. Усі статті ми створюємо з глибинним опрацьовуванням як базової лексики, так і спеціальної термінології. Окремі словникові статті ми надаємо не лише до кожної лексеми, а й до кожного словосполучення та фрази, завдяки чому спрощується сприйняття відповідної інформації та забезпечується високий рівень реферативної зручності видань. Усі статті містять примітки, пояснення та супутню інформацію, що якнайкраще розкривають зміст відповідної реєстрової одиниці.

Орієнтація на довгострокову перспективу. Оскільки наші словники розвиваються щодня й щогодини, ми виробляємо відповідну структуру, яка дозволить послідовно збагачувати наше надбання впродовж років і десятиліть.

Наші видання

 1. Приймак Д. М., Томіленко О. В. Мовна консультація. Київ : Київський словник, 2020. URL: https://www.kyivdictionary.com/uk/linguistic-advice/.

 2. Ковальчук З. Ю., Приймак Д. М. Kyiv Dictionary. Англійсько-український словник. Київ : Київський словник, 2017–2020. URL: https://www.kyivdictionary.com/uk/dictionary/english-ukrainian.

 3. Томіленко О. В., Приймак Д. М. Kyiv Dictionary. Італійсько-український словник. Київ : Київський словник, 2017–2020. URL: https://www.kyivdictionary.com/uk/dictionary/italian-ukrainian.

 4. Хомкович М. В., Гриценяк С. О., Приймак Д. М. Kyiv Dictionary. Французько-український словник. Київ : Київський словник, 2017–2019. URL: https://www.kyivdictionary.com/uk/dictionary/french-ukrainian.

 5. Ковальчук З. Ю., Томіленко О. В., Приймак Д. М. та ін. Kyiv Dictionary. Латинсько-український словник. Київ : Київський словник, 2017–2020. URL: https://www.kyivdictionary.com/uk/dictionary/latin-ukrainian.

 6. Приймак Д. М., Томіленко О. В., Ковальчук З. Ю. та ін. Kyiv Dictionary. Правописний словник української мови. Київ : Київський словник, 2016–2020. URL: https://www.kyivdictionary.com/uk/words/conjugation/ukrainian/.

 7. Ковальчук З. Ю., Приймак Д. М. Kyiv Dictionary. Правописний словник англійської мови. Київ : Київський словник, 2017–2020. URL: https://www.kyivdictionary.com/uk/words/conjugation/english/.

 8. Томіленко О. В., Приймак Д. М. Kyiv Dictionary. Правописний словник італійської мови. Київ : Київський словник, 2017–2020. URL: https://www.kyivdictionary.com/uk/words/conjugation/italian/.

 9. Хомкович М. В., Гриценяк С. О., Приймак Д. М. Kyiv Dictionary. Правописний словник французької мови. Київ : Київський словник, 2017–2020. URL: https://www.kyivdictionary.com/uk/words/conjugation/french/.

List of Abbreviations

A

abusive use = Abusive Use

account. = Accounting and Audit

acoust. = Acoustics and Sound Engineering

aeron. = Aeronautics

African = African Dialect

agric. = Agriculture

algebra = Algebra

Alpine skiing = Alpine skiing

alpinism = Alpinism

Am. football = American Football

Am. Midland = American Midland

anat. = Anatomy

Ancona = Ancona Regional

Anglican Church = Anglican Church

anglicism = Anglicisms

anthropol. = Anthropology

antiq. = Antiquarian Business

apiculture = Apiculture

appr. = Approving

Apulia = Apulia Regional

Arab = Arab Dialect

archaic = Archaic Words

archeol. = Archeology

archery = Archery

archit. = Architecture

art. swim. = Artistic Swimming

arts = Arts

astron. = Astronomy and Astronautics (Cosmonautics)

augment. = Augmentative

Australia = Australia

Austria = Austrian

auto = Automobile

aviation = Aviation


B

baby = Baby Words

bacter. = Bacteriology

badminton = Badminton

ballet = Ballet

ballist. = Ballistics

banking = Banking

Bari = Bari Regional

baseball = Baseball

basket. = Basketball

Belgium = Belgian

bell-ringing = Bell-Ringing

biblical = Biblical

billiards = Billiards

biochem. = Biochemistry

biol. = Biology

bion. = Bionics

biophys. = Biophysics

biotechn. = Biotechnologies

borr. from French = Words Borrowed from French

borr. from Latin = Words Borrowed from Latin

borr. from Spanish = Words Borrowed from Spanish

bot. = Botany

bowling = Bowling

boxing = Boxing

Bretagne = Breton Regional

bridge = Bridge

bur. = Bureaucratic Language

busin. = Business


C

Canada = Canada

canon law = Canon Law

cards = Cards

Caribbean English = Caribbean English

Catholic. = Catholicism

Central Italy = Central Italy

ceramics = Ceramics

chem. = Chemistry

chem. eng. = Chemical Engineering

chem. ind. = Chemical Industry

chess = Chess

choreogr. = Choreography

Christ. = Christianity

Christ. sc. = Christian Science

cinem. = Cinematography

circus = Circus

civil law = Civil Law

climat. = Cosmetology

codicol. = Codicology

collective = Collective Meaning

comics = Comic Strips

comm. = Commerce

comp. = Computers and Hardware

comp. games = Computer Games

constr. = Construction

cosmet. = Cosmetology

craps = Craps

cricket = Cricket

criminal law = Criminal Law

crystal. = Crystallography

cul. = Culinary Art

cult. st. = Cultural Studies

cycling = Cycling

cynology = Cynology


D

dated = Dated

demogr. = Demography

dent. = Dentistry

dial. = Dialectal Words

didact. = Didactics

dimin. = Diminutives

disappr. = Disapproving

draughts = Draughts


E

East Africa = East Africa

eccles. = Ecclesiastical

ecol. = Ecology

econ. = Economics

econometrics = Econometrics

educ. = Education

electr. en. = Electric Energy

electrochem. = Electrochemistry

electron. = Electronics

embroidery = Embroidery

embryol. = Embryology

emphas. = Emphasised

endearing = Endearing

Eng. Midlands = English Midlands

England = England

entert. = Entertainment

entom. = Entomology

equestr. = Equestrianism

erot. = Erotica

esot. = Esotericism and Astrology

ethnol. = Ethnology

euphem. = Euphemistic


F

fam. = Familiar

fashion = Fashion Industry

fencing = Fencing

feud. law = Feudal Law

field hockey = Field Hockey

fig. = Figurative Meaning

fig. skat. = Figure Skating

fin. = Finance

fish. = Fishing and Fishing Industry

folk. = Folkloric

food ind. = Food Industry

football = Football

forest. = Silviculture and Forestry

forex = Forex

formal = Formal

fortif. = Fortifications

foundry = Foundry

Fr. Ant. = French Antilles

Friuli = Friuli Regional

furniture ind. = Furniture Industry


G

gambl. = Gambling and Betting

games = Games

gard. = Gardening

gener. = General

genet. = Genetics and Genetic Engineering

geodesy = Geodesy

geogr. = Geography

geol. = Geology

geometry = Geometry

geophys. = Geophysics

golf = Golf

grammar = Grammar

Greek mythol. = Greek Mythology

gymnastics = Gymnastics

gynaecology = Gynaecology


H

herald. = Heraldry

hist. = History

histology = Histology

horse breeding = Horse Breeding

horse racing = Horse Racing

hosp. = Hospitality

humorous = Humorous

hunt = Hunt

hydrodynamics = Hydrodynamics

hyperb. = Hyperbolised


I

ice hockey = Ice Hockey

idiom = Idioms

illiterate = Illiterate

immun. = Immunology

ind. = Industry

India = India

inf. = Informal Language

insur. = Insurance

Int. = Internet

int. law = International Law

int. rel. = International Relations

intens. = Intensifying

Ireland = Ireland

ironic = Ironic

IT = Information Technology and Software


J

jewel. = Jewelry

journ. = Journalism

judo = Judo


K

knitting = Knitting


L

lacrosse = Lacrosse

landsc. design = Landscape Design

law = Law

libr. sc. = Library Science

light ind. = Textile and Light Industry

ling. = Linguistics

lit. = Literary

literature = Literature

logic = Logic

logist. = Logistics

Lorraine = Lorraine

Luxembourg = Luxembourg

Lyon = Lyon Regional


M

Maghreb French = Maghreb French

Malaysian English = Malaysian English

manag. = Management

mar. law = Maritime Law

marine = Marine

market. = Marketing and Advertising

martial arts = Martial Arts

Marxism = Marxism

math. = Mathematics

mech. = Mechanics

mech. eng. = Mechanical Engineering

med. = Medicine

metal. = Metallurgy

meteor. = Meteorology

metrics = Metrics

metrol. = Metrology

microbiol. = Microbiology

microel. = Microelectronics

microscopy = Microscopy

mil. = Military and Defense

mil. slang = Military Slang

Milan = Milan Regional

mineral. = Mineralogy

mining = Mining Industry

motorsports = Motorsports

music = Music

mycol. = Mycology

myth. = Mythology


N

nanotechn. = Nanotechnologies

navy = Navy

New Caledony = New Caledony

New Zealand = New Zealand

Northern England = Northern England

Northern France = Northern France

Northern Ireland = Northern Ireland

Northern Italy = Northern Italy

Northern UK = Northern UK

Northern US = Northern US

not stand. = Not Standard

nucl. phys. = Nuclear Physics

numismatics = Numismatics


O

obscene = Obscene Words

oceanogr. = Oceanography

offensive = Offensive

oil & gas = Oil and Gas

old-fashioned = Old-Fashioned

optics = Optics

ornith. = Ornithology


P

paleont. = Paleontology

parachut. = Parachuting

pedag. = Pedagogy

pejor. = Pejoratives

perf. = Perfumery

pharm. = Pharmaceutics and Pharmacology

Philippine English = Philippine English

philos. = Philosophy

phonet. = Phonetics

photo = Photography

phys. = Physics

physiology = Physiology

phytopath. = Phytopathology

piemontese = Piedmont Regional

Pisa = Pisa Regional

pleonast. = Pleonastic

poet. = Poetic

poker = Poker

polit. = Politics and Political Science

polo = Polo

pop. = Popular Language

poultry = Poultry

pow. eng. = Power Engineering

precious = Precious

press = Press

print. = Printing Industry

prison slang = Prison Slang

production = Production

prosody = Prosody

proverb = Proverbs

psychiatry = Psychiatry

psychoanalysis = Psychoanalysis

psychol. = Psychology

puzzles = Puzzles

pyrotechnics = Pyrotechnics


Q

Quebec = Quebec


R

radio = Radio

railways = Railways

rare = Rare Words

real est. = Real Estate

regional = Regional

religion = Religion

rest. = Restaurant Business

rhetoric = Rhetoric

rhyming slang = Rhyming Slang

road eng. = Road Engineering

robot. = Robotic Science

Roman = Roman Regional

rowing = Rowing

rude = Rude

rugby = Rugby

rural = Rural


S

sailing = Sailing

salt mining = Salt Mining

Savoie = Savoie

scholast. = Scholasticism

sci-fi = Science Fiction

science = Science

Scotland = Scotland

sculp. = Sculpture

secur. = Securities

sericulture = Sericulture

sewing = Sewing

ship. = Shipbuilding

Siena = Siena Regional

skiing = Skiing

slang = Slang

snooker = Snooker

soc. = Sociology

solemn = Solemn Words

South Africa = South Africa

South Asian English = South Asian English

South Italy = South Italy

South Midland = South Midland

Southern France = Southern French Regional

Southern UK = Southern UK

Southern US = Southern US

Southwest England = Southwest England

spoken = Spoken Language

sports = Sports

squash = Squash

Sri Lankan English = Sri Lankan English

stat. = Statistics

stockbreeding = Stockbreeding

surgery = Surgery

swim. = Swimming

Swiss = Swiss


T

taboo = Taboo

tech. = Technical

telecom. = Telecommunications

tennis = Tennis

textol. = Textology

theatre = Theatre

tobacco = Tobacco

topogr. = Topography

topol. = Topology

tour. = Tourism

tr. = transitive

Transcarp. dial. = Transcarpathian Dialectal Words

transp. = Transport

Tuscan = Tuscan Regional

TV = Television (TV)


U

UK = British English

urban. = Ecology

US = American English


V

Venice = Venice Regional

vet. = Veterinary

virology = Virology

vis. arts = Visual Arts

vitic. = Viticulture and Winemaking

volcan. = Volcanology

volleyball = Volleyball

vulgar = Vulgar

vulgar name = Vulgar Names (birds, plants, etc.)


W

Wales = Wales

Wallonie = Wallonie

waterskiing = Waterskiing

weap. = Weapons

West India = West India

Western US = Western US

whist. = Whist

wood = Wood Economy and Pulp and Paper Industry

wrestling = Wrestling

written = Written Language


Z

zool. = Zoology


Please disable your ad blocker

The dictionaries and other materials on Kyiv Dictionary are available for free to the users; however, the website's existence requires significant resources. You can support us simply by disabling your ad blocker on our website.