Source Word/Phrase

Source Language

Target Language

Probably you meant con, son.

Phrases that contain  "ton"
Number of phrases:
gener.
Number of phrases: 119
‒ Merci beaucoup pour ton aide! ‒ Bienvenue, ma chère !
- Дуже дякую за допомогу! ‒ Нема за що, дорогенька!
à mon avis, c’était une très sage décision de ta part
думаю, ти прийняв зріле рішення
Allez, grimpe sur mon vélo on va choper ton bus au prochain arrêt.
Давай, заскакуй на велик, ми перехопимо автобус на наступній станції.
Annonce-lui ta décision avec beaucoup de prudence.
Повідом йому про своє рішення з осторогою.
Arrête avec tes idées puériles !
Годі вже твоїх несерйозних ідей!
Aujourd’hui c’est ton tour de banquer.
Сьогодні твоя черга платити.
ce n’est pas le seul défaut inhérent à ton ex-mari
це не єдиний недолік, притаманний твоєму колишньому чоловікові
C’est quoi ce brol dans ta chambre ?
Що це за рейвах у твоїй кімнаті?
c’est toujours pénible, ton héroïsme spectaculaire
мені важко дивитися на твій видовищний героїзм
C’est un peu rude à croire, je ne ressens plus rien depuis un certain temps, tes caresses me laissent indifférente.
Нелегко повірити, але я більше нічого до тебе не відчуваю, віднедавна я збайдужіла до твоїх пестощів.
Cet homme est indolent, tu n’arriveras pas à le toucher avec ton discours.
Цей чоловік позбавлений чуйності, тобі не вдасться зворушити його своєю промовою.
c’était ta boîte à déjeuner ?
це була твоя коробка для сніданків?
elle n’a pas eu ton entrainement mental
вона не мала такої психологічної підготовки, як ти
En te voyant ton grand-père doit se retourner dans sa tombe !
Певно, твій дідусь перевертається в могилі, коли тебе бачить!
épargnez-moi tes harangues
позбав мене від цих нотацій
Et voilà, la preuve décisive de tes mensonges.
А от і беззаперечний доказ твоєї брехні.
Éteins ta bougie avant de causer un incendie.
Та затуши свічку доки ми тут всі не згоріли.
Finis de prendre ton café et partons.
Допивай свою каву і йдемо.
Forcément que ça rend ton mari suspicieux.
Ясно, що чоловік твій починає щось підозрювати.
il a voulu que tu enlèves tes sous-vêtements
він хотів, щоб ти зняла білизну
Il faut mettre ton gris-gris en bas.
Унизу треба поставити підпис.
il faut que tu quitte ta boîte sinon tu vas crever
тобі треба кинути цю контору, ти ж так і здохнеш
Il ne peut pas s’approprier ton invention.
Він не може присвоювати твій винахід.
il y a loin de moi et ton ex
між мною та твоєю колишньою величезна різниця
Ils ne peuvent pas réparer ton appareil photo.
Кажуть, що не зможуть полагодити твій фотоапарат.
J’ai aperçu une nuance d’ironie dans son ton.
Я відчула ледь помітне глузування у його інтонації.
J’ai besoin de ton aide, c’est urgent !
Мені потрібна твоя допомога, терміново!
j’ai fait cela pour être agréable à tes invités
я зробила це, щоб вгодити твоїм гостям
j’aime ta précision
мені подобається твоя вправність
j’aime ton corps souple et nerveux et je déteste ton esprit borné
я люблю твоє гнучке жилаве тіло та ненавиджу твій обмежений розум
je déteste ta jeunesse, ta sérénité juvénile
я ненавиджу твою молодість, юнацьку безтурботність
Je ferai tout pour ta firme.
Я все зроблю для твоєї фірми.
je ne suis pas ta femme de ménage qui lave et repasse
я тобі не прибиральниця, щоб прати прасувати
je pense que ça devait être ton imagination
думаю, що це лише твоя фантазія
je pense que ta réponse était formidable
я вважаю, що твоя відповідь незрівнянна
je suis frappé par ton comportement inhabituel, vraiment déçu
я вражений твоєю незвичною поведінкою, дуже розчарований
Je t’ai prise pour ta sœur.
Я сплутав тебе з твоєю сестрою.
je trouve ton pull très joli
в тебе дуже красивий светр, думаю
je vais acheter un déjeuner de porcelaine pour l’anniversaire de ta mère, ça lui plaira, tu penses ?
я куплю блюдце і чашку з порцеляни на День народження твоєї матері, думаєш, їй сподобається?
je veux juste que tu saches ta maman est vraiment super
хочу просто, щоб ти знав, у тебе дивовижна мати
j’en ai marre de tes caprices
з мене досить твоїх забаганок
j’ignore la provenance de ta maladie et je pense qu’il faut aller voir le médecin
я не знаю походження твоєї хвороби, але варто було б звернутися до лікаря
La suggestion de ton père est brute, mais fondamentalement juste.
Міркування твого батька жорсткі, та абсолютно виправдані.
Le ton goguenard de son chef a fait Lucie pleurer.
Через насмішкуватий тон свого шефа Люсі розплакалася.
le ton soumis
пригнічений тон
l’écriture est ton portrait, fais plus d’attention
почерк ‒ твоє відображення, будь уважнішою
Merci pour ta remarque bienvenue.
Дякую за доречне зауваження.
mon existence est neutre depuis ton départ
ти поїхав, відтоді існування моє безбарвне
Mon petit amour, viens là, près de ta vieille grand-mère.
Моє серденько, підійди-но до своєї старої бабусі.
ne bouge pas, j’essaie de faire ton portrait
не крутися, я намагаюсь писати з тебе портрет
ne laisse pas ton chien toucher à la viande
дивись щоб твій пес не з’їв усе м’ясо
n’essaie pas sur moi ta naïveté narquoise, chérie
дорогенька, я не піддамся твоїй знущальній безневинності
N’oublie pas de prendre tes médocs.
Не забудь прийняти ліки.
ondes de tes cheveux
хвилі твого волосся
Peux-tu me donner ton jour?
Можеш призначати день, коли з тобою можна зустрітися?
prendre un ton menaçant
переходити на грізний тон
quand tes enfants le méritent il faut les récompenser
коли твої діти того заслуговують, треба їх винагороджувати
quelqu’un doit réparer tes erreurs
хтось має загладжувати твою вину
répondre d’un ton froid
відповідати стриманим тоном
Réveille-toi, ton idée est ratée.
Отямся, твоя ідея провальна.
rien n’est si agaçant que ton comportement envers des femmes de nos amis
немає нічого гіршого за те, як ти поводишся з дружинами наших друзів
sachant que c’est ta dernière maternité
враховуючи, що це твоя остання вагітність
Sacré comédienne, ta sœur !
Твоя сестра ще та комедіантка!
si tu ne manges pas ta soupe, j’appelle la bête
якщо ти не їстимеш суп, я покличу бабая
Sois plutôt coiffeur, si c’est ton talent.
Стань перукарем, якщо маєш до того хист.
son ton a tourné à l’acide d’un coup
раптом тон його перетворився на отруту
ta blague est conne
твій жарт ідіотський
Ta conduite est peu décente.
Не зовсім у тебе гідна поведінка.
Ta déclaration est devenue le point décisif de la réunion.
Твоя заява стала переломною точкою наради.
ta femme est une statue
твоя дружина ‒ лід
Ta gueule !
Стули пельку!
ta maman voit plus loin que toi, fais-lui confiance
твоя мама більш передбачлива за тебе, довірся їй
Ta nouvelle coiffure est belle, mais fort belle !
Твоя нова зачіска гарна, ну дуже гарна!
ta passion brutale
твоя тваринна пристрасть
ta réputation est vierge de tout soupçon
твоя репутація поза усілякими підозрами
Ta sale gueule ressemble à celle de Quasimodo.
Твоя бридка пика схожа на фізію Квазімодо.
Ta sensibilité à l’égard des enfants abandonnés est touchante.
Твоя співчутливість до покинутих дітей зворушує.
Ta sœur est un dictionnaire vivant.
Твоя сестра ‒ ходяча енциклопедія.
Ta sœur met toujours ses défauts sous un beau jour.
Твоя сестра завжди виставляє свої недоліки в найвигіднішому світлі.
ta vie est grise, n’aie pas peur de prendre des risques
життя твоє безбарвне, не бійся ризикувати
Ta violette prend bien après la transplantation.
Після пересадки твоя фіалка добре приживається.
tes allusions m’échappent
натяків твоїх мені не зрозуміти
Tes cheveux sont aussi coupables que les miens.
Твоє волосся можна обрізати з таким же успіхом, як і моє.
tes fils sont mal élevés, personne ne les a habitués au respect
твої сини погано виховані, ніхто їх не привчив до поваги
Tes paroles ont été encourageantes, je suis reconnaissante.
Я вдячна тобі за слова, котрі піднесли мій дух.
tes potes sont super sympas
твої друзяки збіса класні
tes remarques sont acides et déplacées
твої зауваження гострі та недоречні
tes yeux doivent s’habituer à l’obscurité
твої очі повинні привчитися до поганого освітлення
ton absolu
категоричний тон
Ton chiot est si charmant !
Твоє цуценя таке миле!
ton fils a de jolis traits
у твого сина гарні риси
Ton grand-père est toujours très leste.
Твій дідусь досі є дуже жвавим.
ton ironique
іронічний тон
Ton parfum me fait tourner la tête.
Твої парфуми викликають запаморочення.
ton vital
то́нус (ч.)
toujours tes propos extravagants
знов твої абсурдні промови
tourne-toi doucement, montre tes mains vides
повільно повернися, покажи пусті руки
Tu as beau te plaindre, la vie te n’a préparé que des indifférents sur ta voie.
Можеш скаржитися, життя приготувало тобі лише байдужих на шляху долі.
tu as reçu ta critique impartiale, pourquoi tu m’en veux ?
ти почув безсторонню критику, нащо тепер злитися?
Tu balivernes toujours et ne peux pas fermer ta bouche quand il le faut.
Ти завжди говориш дурниці та не можеш помовчати, коли це потрібно.
tu joues ton rôle d’un spectateur muet mais ton intervention devient impérative
ти граєш роль німого споглядача, тоді ж як твоє втручання вже стало необхідністю
tu m’a écrit ton message à la con, et là je dois te répondre, tu crois ?
ти надіслав мені те несусвітне повідомлення і думаєш, що я оце маю відповідати?
tu me surprends, à quoi tu pensais quand tu as pris tes vacances en octobre ?
ти мене дивуєш, про що ти думав, коли брав відпустку в жовтні?
tu mets ton réveil à huit heures ?
ти ставиш будильник на восьму?
tu mets ton réveil pour 8 heures ? mais c’est trop tôt
ставиш будильник на 8? це ж надто рано
tu mets trop de temps pour finir tes devoirs, tu es lent
ти стільки часу витрачаєш на домашні завдання, ти повільний
tu n’as pas le droit de porter tes soupçons sur lui
ти не маєш права ні в чому його підозрювати
Tu ne peux pas considérer tout acte comme un défi à ton autorité.
Ти не мав би розцінювати кожен вчинок як виклик твоєму авторитету.
tu ne vas pas me raconter tes histoires cochonnes
ти мені тут не будеш розповідати різні непристойності
tu n’es que le chéri de ta maman
ти просто мамин мазунчик
Tu peux me parler de ton rôle de début ?
Ти міг би розказати більше про дебютну роль?
Tu pourrais m’appeler à ton réveil ?
Ти міг би мені подзвонити, коли прокинешся?
Tu pourras mettre ta petite veste pied-de-poule.
Ти зможеш надіти піджачок в гусячу лапку.
tu réchauffes le verre entre tes mains pour libérer l’arôme
нагріваєш склянку в руках аби вивільнити аромат
Un grand merci pour ton aide !
Велике дякую за твою допомогу!
un ton volubile
красномовний тон
une réponse surprenante de ta part
від тебе це неочікувана відповідь
Va mettre tes collants, aujourd’hui il fait trop froid pour se promener nu-jambes.
Одягни колготки, сьогодні надто холодно, щоб гуляти з голими ногами.
voilà en quatre mots le portrait de ton futur patron
ось тобі опис твого майбутнього шефа в двох словах
hunt
Number of phrases: 1
idioms
Number of phrases: 22
ce n’est pas pour ton fichu nez
не пхай сюди свого рила
c’est bien fait pour ton pied
ти цього заслужив
c’est bien fait pour ton pied
так тобі й треба
mouche ton nez
на чужий коровай очей не піднімай
mouche ton nez
не пхай свого носа в чужий город
mouche ton nez
не твого носа діло
mouche ton nez
не берися не за своє діло
mouche ton nez
не пхайся, де тебе не треба
mouche ton nez
краще гляди свого носа, ніж чужого проса
mouche ton nez
пильнуй носа свого, а не кожуха мого
mouche ton nez
кому яке діло, що кума з кумом сиділа
mouche ton nez
швець знай своє шевство, а кравецтво не мішайся
mouche ton nez
коли не тямиш, то й не берися
mouche ton nez
коли не пиріг, то не пирожися
mouche ton nez
не сунь голови, куди не влізе
mouche ton nez
коли не піп, то не микайся в ризи
mouche ton nez
коли не Кирило, то не пхай там рило
que ta main gauche ne sache point ce que fait ta main droite
благодійник повинен бути скромним
que ta main gauche ne sache point ce que fait ta main droite
нехай твоя ліва рука не відає, що робить права
ton hypocrite
улесливий тон
tu aimeras ton prochain comme toi-même
люби ближнього свого, як самого себе (цитата з Біблії)
tu oublirais ton nez
а голову ти вдома не забув?
idioms, fam.
Number of phrases: 1