Словосполучення (звороти), що містять слово «passare» у категорії «загальна лексика»
a due passi da qui
[за] два кроки звідси
a passo d’uomo
зі швидкістю пішохода
Abbiamo passato il primo capitolo del Suo libro. Penso che possiamo pubblicarlo l’anno prossimo.
Ми переглянули перший розділ Вашої книги. Думаю, ми зможемо видати її наступного року.
All’inizio dell’anno mi hanno passato all’ufficio contabilità.
На початку поку мене перевели до бухгалтерії.
andare con la memoria al passato
згадувати минуле
andare (venire, passare) a trovare (qd)
захо́дити (до кого)
andare (venire, passare) a trovare (qd)
приходити в гості (до кого)
aprirsi la strada (la via, il passo)
прокладати (торувати) собі дорогу (шлях, путь)
Aspeti un attimo, le passo il direttore.
Зачекайте хвилину, я з’єднаю вас з директором.
Come te la passi?
Як життя?
Come te la passi?
Як справи?
con il passare del tempo
з бігом (з плином) часу
con il passare del tempo
з часом
con il passare del tempo
зго́дом
con il passare del tempo
поступо́во
di buon passo
ху́тко
di buon passo
шви́дко
Dopo aver passato la trentina ho cambiato la mia visione del mondo.
Коли мені виповнилося тридцять, мій світогляд змінився.
Dopo aver passato una settimana a Parigi, Giorgio è rimasto pulito.
Провівши тиждень у Парижі, Джорджо залишився без шеляга за душею.
e passa
з гаком
e passa
з чимсь
far passare dalla finestra
просунути через вікно
far passare qd per (da) stupido
робити так, щоб хтось виглядав дурнем
fare (lasciar) passare
пропуска́ти (кого, що)
Già lo sapevo che non potresti passare l’esame.
Я так і знала, що ти не зможеш скласти іспит.
Gli avevo passato tutti gli scherni, ma quella volta ho perso la pazienza.
Я пробачав йому всяке глузування, але того разу мій терпець урвався.
Hanno da passare molti anni ancora.
Має минути ще багато років.
Ho passato la mano dalla finestra per salutare la mamma.
Я висунула у вікно руку, щоб помахати мамі.
Ho passato la tua borsa dal divano al tavolo.
Я переклала твою сумку з дивана на стіл.
Ho visto (passato) le mie.
Я натерпівся лиха.
I miei anni non sono passati invano.
Мої роки не минули дарма
Il comportamento di Marco è figlio dei tuoi errori del passato.
Поведінка Марко ‒ це плід твоїх минулих помилок.
il mese scorso (passato)
минулий місяць
il mese scorso (passato)
минулого місяця
il passare / il fluire / il trascorrere del tempo
біг (плин) часу
il segno dei passi sulla neve
відбиток ніг на снігу
il tempo non passa mai
скоріше б уже це закінчилося  (про те, що наганяє нудьгу)
il tempo non passa mai
час тягнеться помалу
Il treno passa per Udine.
Потяг їде через Удіне.
La lama passò il suo cuore da parte a parte.
Лезо ножа наскрізь протнуло його серце.
La legge è passata alla Camera.
Закон був ухвалений Палатою депутатів.
l’anno scorso (o passato)
минулого року
L’armadio non passa per la porta.
Шафа не проходить у двері.
lasciare in bianco un passo
лишити порожнє місце на сторінці  (так, щоб туди помістився абзац тексту)
L’auto è passata dal garage. ("Il Nuovo De Mauro")
Авто заїхало в гараж.
Mi piace passare il tempo con gli amici, ma tendo spesso alla solitudine.
Мені подобається проводити час із друзями, та часто я віддаю перевагу самотності.
nel recente passato
не так давно
nel recente passato
у недавньому минулому
Nella nostra classe passo tutti in età.
У нашому класі я найстарший.
Non mi passa l’ansia. Pensi che tutto sarà bene?
Мені й досі тривожно. Думаєш, усе буде добре?

Будь ласка, вимкніть ваш блокувальник реклами

Adblock logo Adblock logo Adblock logo

Словники та інші матеріали "Kyiv Dictionary" доступні для користувачів безоплатно, проте функціонування сайту вимагає значних ресурсів. Ви можете підтримати нас, просто дозволивши показ реклами у вашому браузері.