Словосполучення (звороти), що містять слово «one» у категорії «загальна лексика»
<...> is one thing, <...> is another
<...> ‒ це одна річ, а <...> ‒ це зовсім інша
— one’s last
воста́ннє
100 centimetres make one metre
в одному метрі 100 сантиметрів
a black mark against sb/one’s name
ганебна пляма на чиїйсь репутації
a great one for
ентузіа́ст (ч.)
a great one for
ентузіа́стка (ж.)
a smile on one’s lips
усмішка на губах
a woman after one’s own heart
одноду́мниця (ж.)
abandon one’s ideals
переставати вірити у свої ідеали
abide by one’s promise
додержувати обіцянки
abjuration of one’s beliefs
зречення своїх переконань
absorption in one’s own thoughts
зануреність у власні думки
abuse one’s authority
перевищувати свої повноваження
abuse one’s rights
зловживати своїми правами
accordance of respect to one’s parents
виявлення поваги до батьків
act/be one’s age
поводитися на свій вік
admit one’s mistake
визнавати свою помилку
all (that) one can do
все, що хтось може зробити
all-in-one
два в одному
all-in-one
комбінезо́н (ч.)
all-in-one
нероз’є́мний
all-in-one
суці́льний
all-in-one
суцільний одяг
all-in-one
такий, що поєднує дві чи більше функцій/деталей в одній
all-in-one
трико́ (с.)  (незм.)
Among these ties, I choose the black one.
Серед цих краваток я обираю чорну.
Anna was one of those women who never beg. She’d die first.
Анна була однією з тих жінок, що ніколи не благали. Вона радше б померла.
Arthur Andersen, one of the Big Five auditors, folded up after the scandal with Enron.
"Артур Андерсен", одна з п’ятьох найбільших аудиторських компаній, припинила існування після скандалу з корпорацією "Енрон".
as best one can/may
у міру своєї сили (снаги)
as much as one can do
все, на що хтось здатен
as much as one can do
все, що хтось може зробити
as one man
як один (уживається, коли люди діють згуртовано, спільно)
at one time
коли́сь
at one time
певний час
at one time
я́ко́сь
at one’s feet
біля ніг
at one’s time of life
за чиїхсь часів
at the top of one’s voice
дуже високим голосом
bark one’s shin against sth
здирати шкіру на гомілці об щось
be all one to
не мати значення
be at one’s wits’ end
бути засмученим і не знати, що робити
be flat on one’s back
злягти з хворобою на певний час
be flat on one’s back
лежати рівно на спині
be free with one’s money
розтринькувати гроші
be in fear of/for one’s life
боятися за своє життя
be in one’s books
бути заглибленим у навчання
be in one’s early/mid/late fifties
мати трохи за п’ятдесят / за п’ятдесят / під шістдесят років
be in one’s fifties
мати за п’ятдесят років
be looking over one’s shoulder
огляда́тися
be looking over one’s shoulder
хвилюва́тися

Будь ласка, вимкніть ваш блокувальник реклами

Adblock logo Adblock logo Adblock logo

Словники та інші матеріали "Kyiv Dictionary" доступні для користувачів безоплатно, проте функціонування сайту вимагає значних ресурсів. Ви можете підтримати нас, просто дозволивши показ реклами у вашому браузері.