Phrases that contain the word "one" in the category "загальна лексика"
— one’s last
воста́ннє
100 centimetres make one metre
в одному метрі 100 сантиметрів
a black mark against sb/one’s name
ганебна пляма на чиїйсь репутації
a woman after one’s own heart
одноду́мниця (ж.)
abide by one’s promise
додержувати обіцянки
abjuration of one’s beliefs
зречення своїх переконань
absorption in one’s own thoughts
зануреність у власні думки
abuse one’s authority
перевищувати свої повноваження
abuse one’s rights
зловживати своїми правами
accordance of respect to one’s parents
виявлення поваги до батьків
act/be one’s age
поводитися на свій вік
all (that) one can do
все, що хтось може зробити
all-in-one
два в одному
all-in-one
комбінезо́н (ч.)
all-in-one
нероз’є́мний
all-in-one
суці́льний
all-in-one
суцільний одяг
all-in-one
такий, що поєднує дві чи більше функцій/деталей в одній
all-in-one
трико́ (с.)  (незм.)
Among these ties, I choose the black one.
Серед цих краваток я обираю чорну.
Anna was one of those women who never beg. She’d die first.
Анна була однією з тих жінок, що ніколи не благали. Вона радше б померла.
as best one can/may
у міру своєї сили (снаги)
as much as one can do
все, на що хтось здатен
as much as one can do
все, що хтось може зробити
as one man
як один (уживається, коли люди діють згуртовано, спільно)
at one time
коли́сь
at one time
певний час
at one time
я́ко́сь
at one’s time of life
за чиїхсь часів
at the top of one’s voice
дуже високим голосом
bark one’s shin against sth
здирати шкіру на гомілці об щось
be all one to
не мати значення
be at one’s wits’ end
бути засмученим і не знати, що робити
be flat on one’s back
злягти з хворобою на певний час
be flat on one’s back
лежати рівно на спині
be free with one’s money
розтринькувати гроші
be in one’s books
бути заглибленим у навчання
be of one mind
бути однодумцями
be on one’s home territory
бути у зоні комфорту
be on one’s way
починати подорож
be one up [on sb]/get one up on sb
мати/здобувати перевагу  (над ким)
be one’s life
бути чиїмсь життям (бути дуже важливим для когось)
be one’s own woman
самості́йний
be one’s own woman
такий, що ні від кого не залежить
be out of one’s box
бути інтоксикованим
be unable to believe one’s luck
не вірити своєму щастю
be/feel easy (in one’s mind)
бути спокійним
be/feel easy (in one’s mind)
почуватися впевненим
before one’s time
задовго до чийогось народження
before/in front of/under one’s (very) eyes
прямо перед (чиїми) очима  (вживається для експресії)