Словосполучення (звороти), що містять слово «essere» у категорії «військово-оборонна галузь»