Словосполучення (звороти), що містять слово «Il» у категорії «економіка»
divisione del lavoro
поділ праці
il costo del lavoro
витрати на оплату праці
il costo del vivere
вартість життя
il costo della vita
вартість життя
il fattore lavoro
праця як чинник виробництва
il Nord del mondo
країни Півночі (високорозвинені країни, на відміну від країн Півдня)
il Sud del mondo
країни Півдня (слабкорозвинені південні країни, що відставють у розвитку від країн Півночі)
l’organizzazione del lavoro
організація праці
mobilità del lavoro
мобільність робочої сили
prezzo al dettaglio
роздрібна ціна
trappola della povertà
пастка бідності  (парадоксальна ситуація, коли збільшення доходів веде до втрати права на соціальні виплати і, таким чином, до зменшення доходів)

Будь ласка, вимкніть ваш блокувальник реклами

Adblock logo Adblock logo Adblock logo

Словники та інші матеріали "Kyiv Dictionary" доступні для користувачів безоплатно, проте функціонування сайту вимагає значних ресурсів. Ви можете підтримати нас, просто дозволивши показ реклами у вашому браузері.