Словосполучення (звороти), що містять слово «Il» у категорії «загальна лексика»
- Come trovi il mio appartamento? ‒ Che figata!
- Як тобі моя квартира? ‒ Клас!
- Cosa è uscito? ‒ È uscito il numero 25.
- Що там випало? ‒ Випав номер 25.
- Dall’appartamento di Giovanni viene uno strano rumore. Lo puoi chiamare? ‒ Non ti preoccupare, sono gli operai che mettono il condizionatore.
- З квартири Джованні долинає дивний шум. Ти можеш йому подзвонити? ‒ Не турбуйся, це робітники встановлюють кондиціонер.
A 500 metri dalla costa la strada dà sulle montagne.
За 500 метрів від берега дорога виходить до гір.
A casa mia, è già ora di sciogliere il parlamento!
На мою думку, парламент уже пора розпустити!
a ciascuno il suo
кожному своє
A dire il vero, la tua opinione non mi sembra abbastanza giustificata.
Правду кажучи, твоя думка видається мені недостатньо обґрунтованою.
A mamma con i migliori auguri.
Матінці з найкращими побажаннями.
a onor del vero
по правді сказати (сказать по правді)
a onor del vero
правду (по правді, направду) кажучи (сказавши, мовлячи, мовивши)
a onor del vero
сказати (мовити) правду
A ottobre il sole nasce alle sette.
У жовтні сонце встає о сьомій.
a prezzo della vita
ціною життя
a quanto va il latte?
по чім молоко?
a quanto va il latte?
скільки коштує молоко?
A questo punto, è meglio tenere la lingua a freno.
За таких обставин краще тримати язик за зубами.
A questo punto te lo prese per il collo e te lo sbatté contro il muro. ("Treccani")
Тоді він узяв його за шийку й пожбурнув у стіну.
a tutte le ore
в будь-який час
a tutte le ore
за́вжди́
A volte mi piace dormire fino al pomeriggio.
Інколи мені подобається спати аж до обіду.
abbacchiare le olive, le noci
збивати ціпком з дерева оливки, горіхи
abbacchio al forno
запечене ягня
abbacchio alla cacciatora
ягня по-мисливськи
abballare le merci
загортати товар
abbandonare il campo
відступати з поля бою
abbandonare il gioco
виходити з гри
abbandonare il gioco
здава́тися
abbandonare il lavoro
закинути роботу
abbandonare la casa
покидати дім
abbandonare la famiglia
покидати сім’ю
abbandonare la testa sul cuscino
класти голову на подушку
abbandonare le redini
попускати віжки
abbandonarsi ai propri desideri
віддаватися власним бажанням
abbandonarsi ai ricordi
віддаватися спогадам
abbarbagliare la vista
сліпити погляд
abbarcare il grano
складати зерно на купу
abbarcare le sedie
зіставляти докупи стільці
abbaruffarsi con i compagni di classe
битися з однокласниками
abbassamento della temperatura
падіння температури
abbassamento della voce
приглушення голосу
abbassare / reclinare la testa
схиляти голову
abbassare la musica
зменшити гучність музики
abbassare la voce
говорити тихіше
abbassare la voce
притишувати голос
Abbasso il dittatore!
Диктатора геть!
Abbasso la tirannide!
Геть тиранію!
Abbasso le armi!
Складіть зброю!
abbattere la finestra
зачиняти вікно
abbattimento della monarchia
скинення монархії
abbellire la sala con palloncini
прикрашати залу повітряними кульками

Будь ласка, вимкніть ваш блокувальник реклами

Adblock logo Adblock logo Adblock logo

Словники та інші матеріали "Kyiv Dictionary" доступні для користувачів безоплатно, проте функціонування сайту вимагає значних ресурсів. Ви можете підтримати нас, просто дозволивши показ реклами у вашому браузері.