Словосполучення (звороти), що містять слово «De» у категорії «право (юридична тематика)»
abbandono di persona minore
залишення дитини без нагляду
abbandono di un diritto
відмова від права
abbozzo di legge
законопрое́кт (ч.)  (неофіційний)
abbreviazione dei termini
скорочення терміну появи в суді
abuso di potere
зловживаня владою
aferesi della donna coniugata
виселення жінки з дому чоловіка її батьком або близьким родичем для того, щоб розірвати шлюб
amministratore di sostegno
призначена судом особа, що здійснює опіку й піклування над фізичною особою із щонайменшим обмеженням її дієздатності ("надавач підтримки"; у системі цивільного законодавства Італії є одним з інститутів опіки й піклування поруч із tutore й curatore)
amministratore di un condominio
управитель кондомініуму
assumere mezzi di prova
збирати докази
avere forza di legge
мати силу закону
avvocato / difensore di fiducia
адвокат / захисник за угодою
avvocato della Chiesa (concistoriale, rotale)
церковний адвокат
avvocato di parte civile
адвокат позивача
cause di forza maggiore
обставини непереборної сили
cause di forza maggiore
форс-мажорні обставини
divieto di abbeveraggio
заборона напувати худобу
espulsione degli stranieri
вислання іноземців
estremi di un reato
склад злочину
figura del reato
вид правопорушення
foglio di via obbligatorio
документ про примусове вислання до місця постійного проживання
giudice di secondo grado
суддя апеляційного суду
giudizio di secondo grado
рішення апеляційного суду
imposta di manomorta
податок на невідчужуване майно
la sorveglianza della persona in stato di libertà vigilata
адміністративний нагляд за особою, звільненою з місця позбавлення волі
magistrato delle acque
спеціальна установа, що регулює використання водних ресурсів у регіоні Венето та у місті Мантуя в Італії
processo di esecuzione
виконавче провадження
regime delle acque
нормативно-правові акти, що регулюють використання водних ресурсів держави
scienza ufficiale del giudice
сукупність знань, якими повинен володіти суддя
servitù di abbeveraggio
право власника земельної ділянки напувати свою худобу у водоймах чи криницях, що розташовані на чужих ділянках
stato di necessità
крайня необхідність
usi del commercio
торгові звичаї
vendita di speranza
вид алеаторного договору, згідно з яким покупець зобов’язується сплатити повну суму, навіть якщо кількість чи якість товару відрізнятиметься від сподіваної
vizio di volontà
вада волі

Будь ласка, вимкніть ваш блокувальник реклами

Adblock logo Adblock logo Adblock logo

Словники та інші матеріали "Kyiv Dictionary" доступні для користувачів безоплатно, проте функціонування сайту вимагає значних ресурсів. Ви можете підтримати нас, просто дозволивши показ реклами у вашому браузері.