Слово/фраза

Мова оригіналу

Мова перекладу

Шукати переклад послівно: tenir tête.
tenir tête
  1. loc. verb.
    1.  (à qqn) 
Фрази, що містять  "tenir tête"
Кількість фраз:
бібл., фразеол.
Кількість фраз: 1
фразеол.
Кількість фраз: 1