Слово/фраза

Мова оригіналу

Мова перекладу

temere
 1. v.  (p.p. temuto)
  1. tr. 
    
   (кого, чого)
   ;
    
   (кого, чого)
   ;
   перех.   
   (кого, чого)
   Син.: paventare
  2. tr. 
    
   (чого)
   ;
   перех.   
   (за що)
   ;
    (про річ, яка справдиться або ні в майбутньому) 
  3. tr. 
   Син.: sospettare
  4. tr.   (у ввічливих висловлюваннях) 
  5. tr.   (ужив. у заперечних реч.) 
   неперех.   
   (на кого, що)
   ;
    
   (кого, чого)
   Син.: curarsi
  6. tr. 
  7. intr.   (per qd, qc) 
    
   (за кого, що)
   ;
    
   (за кого, що)
   ;
    
   (за кого, що)
   ;
    
   (за кого, що)
  8. intr.   (di qd) 
    
   (кому)
   ;
   перех.   
   (кого)
   ;
    
   (у кому)
  9. intr.   (di qd, qc) 
    
   (від кого, чого)
temersi
 1. v.  (p.p. temutosi)  
  1.  ([заст.]) 
    
   (кого, чого)
   ;
    
   (кого, чого)
   ;
    
   (кого, чого)
Словосполучення (звороти), що містять  "tema"
Кількість фраз:
арх.
Кількість фраз: 2