Слово/фраза

Мова оригіналу

Мова перекладу

Можливо, ви шукали: conto, domani, monte, ponte, sognare.

Словосполучення (звороти), що містять  "sonati"
Кількість фраз:
заг.
Кількість фраз: 142
- Dall’appartamento di Giovanni viene uno strano rumore. Lo puoi chiamare? ‒ Non ti preoccupare, sono gli operai che mettono il condizionatore.
- З квартири Джованні долинає дивний шум. Ти можеш йому подзвонити? ‒ Не турбуйся, це робітники встановлюють кондиціонер.
Al vedere il babbo, le figlie si sono messe a correre verso di lui.
Побачивши тата, дочки побігли до нього.
Alcuni cigni sono animali solitari.
Деякі лебеді ‒ це тварини-одинаки.
Ammetterai che le tue parole sono state fuori luogo.
Погодься, що твої слова були недоречними.
Apri, sono io!
Відчиняй, це я!
Che belle scarpe! Sono di vero cuoio?
Яке красиве взуття! Воно зі справжньої шкіри?
Che ore sono?
Котра година?
Ci sono andato anch’io a Parigi ("Il Nuovo De Mauro").
Я теж був у Парижі.
Ci sono cose di cui vuoi dimenticarti.
Є речі, про які волієш забути.
Ci sono troppi eccetera.
Забагато "тощо".
Dove sono finite le chiavi?
Куди поділися ключі?
Dove sono i miei quaderni? Non posso trovarli.
Де мої зошити? Я не можу їх знайти.
Dovevo uscire, quando i miei genitori sono venuti.
Я збирався виходити, коли прийшли мої батьки.
due giorni or sono
два дні тому
È la ragione perché sono venuto.
От причина, чому я прийшов.
Forse che non sono degno del tuo amore ("Garzanti")?
Чи ж я не гідний твого кохання?
Fra quindici minuti sono da te.
За п’ятнадцять хвилин буду в тебе.
Ha piovuto tutto il giorno, infatti non sono potuto uscire senza l’ombrello.
Увесь десь дощило, тож я не міг вийти надвір без парасоля.
Hai visto? Sono già usciti i primi fiori.
Ти бачив? Уже зійшли перші квіти.
Ho 33 anni sonati (compiuti).
Мені виповнилося 33 роки.
Ho dato un piccolo regalo a quanti sono venuti alla festa.
Я дав по маленькоу подарунку всім, хто прийшов на свято.
Ho finito di fare le pulizie e mi sono messo a letto.
Я закінчив прибирати в домі й ліг спати.
Ho letto due pagine di poesia e poi sono andato a dormire.
Я прочитав дві сторінки поезії, а потім пішов спати.
I bambini sono di là.
Діти ‒ там (у тій кімнаті).
I due nemici si sono abboccati all’alba.
Двоє ворогів зійшлися в бою на світанку.
I due nemici si sono abbrancati in uno scontro mortale.
Двоє ворогів зчепилися у смертельному бою.
I fiori sono un abbellimento del cortile.
Квіти ‒ це прикраса для подвір’я.
I genitori sono sacri.
Батьків потрібно шанувати.
I lavori di restauro sono quasi finiti.
Реставраційні роботи майже завершилися.
I limoni sono ricchi di vitamina C.
Лимони багаті на вітамін C.
I loro genitori si sono amazzati in un incidente aereo.
Їхні батьки загинули в авіакатастрофі.
I medici non sono riusciti a trovare un mezzo di sostenere il malato.
Медики не змогли знайти спосіб підтримувати життя хворого.
I miei anni non sono passati invano.
Мої роки не минули дарма
I non abbienti sono sempre una maggioranza.
Незаможні завжди становлять більшість.
I nostri risultati sono migliori dei loro.
Наші результати кращі за їхні.
I piatti sono sulla tavola.
Тарілки лежать на столі.
I primi lavori dello scultore sono stati persi.
Перші праці скульптора було втрачено.
I turisti si sono persi nel bosco.
Туристи заблукали в лісі.
Ieri mi sono visto l’ultimo film di Tarantino.
Вчора я подивився останній фільм Тарантіно.
Il bello è che mi sempre chiama Maria. Ma sono Francesca!
Цікаво те, що він завжди зве мене Марією. Але я Франческа!
Io, in quanto fotografo, sono sempre invitato alle feste.
Оскільки я фотограф, мене завжди запрошують на свята.
Io non sono te.
Я ‒ це не ти.
io sono io e tu sei tu
я ‒ це я, а ти ‒ це ти (уживається, щоб підкреслити різницю характерів і думок)
La città dove sono nato.
Місто, де я народився.
L’anno scorso sono stato a Parma.
Торік я був у Пармі.
Le ciliege sono andate. ("Grande Dizionario Hoepli Italiano di Aldo Gabrielli")
Черешні зіпсувалися.
Le mie azioni sono dirette a trovare una via di mezzo.
Мої дії спрямовані на знаходження компромісу.
Le poesie di Giovanni sono peggiori delle tue.
Вірші Джованні гірші за твої.
Mi si sono rotte le acque.
У мене відійшли води.
Mi sono abbassato per cogliere un fiore.
Я нахилився, щоб зірвати квітку.
Mi sono abbonata al filobus.
Я купила проїзний квиток на тролейбус.
Mi sono abbottata di gelato.
Я донесхочу наїлася морозива.
Mi sono abbracciato alla ringhiera per non svenire.
Я сперся на перила, щоб не знепритомніти.
Mi sono assicurata al sedile con una cintura speciale.
Я пристібнула себе до сидіння спеціальним ременем.
Mi sono assunto la parte più difficile.
Я взяв на себе найскладніше завдання.
Mi sono chiuso un dito nella porta.
Я прищемив палець дверми.
Mi sono stabilita a Kyiv.
Я оселилася в Києві.
Mio figlio sarà un altro Einstein, ne sono sicura.
Мій син стане другим Айнштайном, я в цьому впевнена.
Negli ultimi dieci anni sono uscite numerose repliche del suo quadro più famoso.
За останні десять років було створено велику кількість копій його найвідомішої картини.
Nella stanza ci sono due finestre, ambedue danno alla strada.
У кімнаті є два вікна, обидва виходять на дорогу.
Nella sua vita ci sono molte zone grigie.
У його біографії є чимало білих плям.
Non ci credo. Sono solo le tue fantasie.
Я в це не вірю. Це лише твої фантазії.
non ci sono parole
це неможливо описати словами
non ci sono uomini perfetti
усі мають свої вади
non mi sono dimenticato di niente
я нічого не забув
non sono che belle parole
язиком сяк і так, а ділом ніяк
non sono che belle parole
на словах ‒ як на органах, а як до діла ‒ то й заніміла
non sono che belle parole
хто багато говорить, той мало робить
non sono che belle parole
на словах ‒ як на цимбалах, а на ділі ‒ як на балабайці (балалайці
non sono che belle parole
це всього лиш пусті слова
non sono che belle parole
не так-то він діє, як тим словом сіє
non sono che belle parole
не так він добре діє, як говорить
non sono che belle parole
словами сюди і туди, а ділом нікуди
Non sono degni di vincere.
Вони не гідні перемоги.
non sono più io
я вже не той, що раніше
non sono più io se...
[я] не я буду, якщо (коли) не...
Non sono un secondo Paganini, ma il violino è la mia vita.
Мене не можна назвати другим Паганіні, але скрипка ‒ це моє життя.
Oggi ho sostenuto tre colloqui di lavoro in tre ditte diverse. Sono stanco morto.
Сьогодні я був на трьох співбесідах у трьох різних фірмах. Жахливо втомився.
Oggi mi sono coperta troppo.
Сьогодні я надто тепло вдяглася.
or sono tre anni
минуло три роки
ora ci sono
тепер я зрозумів
penso, dunque sono
я мислю, отже, існую
Per chi non lo sapesse, sono io il direttore!
Якщо раптом хтось не знає, директор тут я!
Per me tutti questi problemi sono già morti e sepolti.
Я вже давно забув про ці всі проблеми.
Quelle due lettere sono state dirette a Roma. Le altre, a Milano.
Ті два листи відправлено до Рима. Решта ‒ у Мілан.
Queste arance sono ancora verdi.
Ці апельсини ще не достигли.
Questi tre giorni in montagna sono stati una figata. Non voglio tornare a casa!
Ці три дні в горах були просто шикарні. Я не хочу повертатися додому!
Sapreste dirmi che ore sono?
Скажіть, будь ласка, котра година.
Se mi vogliono, sono alla riunione.
Якщо мене шукатимуть, я на нараді.
Si sono lasciati dopo un mese di convivenza.
Вони розійшлися, проживши разом місяць.
Si sono presi per i capelli.
Вони вхопили один одного за волосся.
So che sono già arrivati.
Я знаю, що вони вже приїхали.
Solo due quadri di Raffaello si sono salvati dall’incedio.
Лише два полотна Рафаеля вціліли під час пожежі.
Sono al primo anno dell’universita.
Я на першому курсі університету.
Sono amico della musica.
Я захоплююся музикою.
Sono andato a letto che non erano ancora le nove.
Я пішов спати ще до дев’ятої години.
Sono appena le otto.
Зараз лише восьма година.
Sono arrivato in tempo utile per firmare il contratto.
Я приїхав вчасно, щоб підписати договір.
Sono arrivato soltanto ora.
Я тільки щойно приїхав.
Sono cattolici all’acqua di rose.
Вони не істинні католики.
sono cose dell’altro mondo
це щось неймовірне
Sono così stanco da non capire piú niente.
Я так утомився, що вже нічого не розумію.
Sono cugini per parte della madre.
Це двоюрідні брати з боку матері.
Sono di Firenze.
Я родом із Флоренції.
Sono felice che tu sia venuta.
Я радий, що ти прийшла.
Sono fortunata: mio marito è abboccato.
Мені пощастило: мій чоловік нерозбірливий у їжі.
Sono già le nove. Andiamo a prendere il nostro caffè.
Уже дев’ята година. Ходімо вип’ємо кави, як зазвичай.
Sono già vestito.
Я вже вдягнувся.
sono le cinque di sera
зараз шоста година вечора
sono le due e tre quarti
за чверть третя
Sono le nove.
Зараз дев’ята година.
sono le sette e un quarto
чверть на восьму
sono le tre meno un quarto
за чверть третя
Sono lontano dal perdonarti.
Я далеко не схильний тобі пробачати.
Sono loro che hanno rubato il mio portamonete.
Це вони вкрали мій гаманець
Sono meglio istruito di te.
Я освічений краще за тебе.
Sono meno bravo di te.
Я не такий сміливий, як ти.
Sono pagato meglio di tanti altri.
Мені платять більше, ніж багатьом іншим.
Sono passate due ore buone prima che lui arivasse.
Минуло добрі дві години, поки він прийшов.
Sono più saggio di te.
Я мудріший від тебе.
Sono qui con Vincenzo Russi, quale il suo traduttore.
Я тут з Вінченцо Руссі як його перекладач.
Sono riuscito ad abbonirmi (ad abbonire) con fatica.
Мені ледве вдалося заспокоїтися.
Sono sempre dalla tua parte.
Я завжди на твоєму боці.
Sono stanca dei tuoi scandali.
Мені набридли твої скандали.
Sono stanco della vita.
Я втомився від життя.
Sono stanco perché ho lavorato molto ieri.
Я втомлений, тому що вчора багато працював.
Sono stato convocato in tribunale come testimone.
Мене викликають до суду за свідка (як свідка).
Sono stato io.
Це був я.
Sono stato licenziato, dunque debbo cercare un altro lavoro.
Мене звільнили, тому я маю шукати іншу роботу.
Sono stato multato di cinquecento euro.
Мене оштрафували на п’ятсот євро.
Sono stato multato per quattrocento euro.
Мене оштрафували на чотириста євро.
Sono un batterista abbastanza buono e voglio mettermi a qualche gruppo musicale.
Я досить добре граю на барабанах і хочу приєднатися до якогось музичного гурту.
Sono un padre terribile. Marco, il mio figlio minore, non ascolta mai le mie parole.
Я жахливий батько. Марко, мій молодший син, ніколи не слухає моїх настанов.
sono [un uomo] morto!
мені кінець!
Sono uscito a dire che era la colpa mia, però non mi hanno sentito.
У мене з вуст зірвалося, що то була моя вина, але ніхто мене не почув.
Sono venuti dalle diecimila alle dodicimila spettatori.
Прийшло від десятьох до дванадцятьох тисяч глядачів.
Sono venuto a vedere il presidente stesso!
Я прийшов побачити самого президента!
Sono venuto io per lui.
Замість нього прийшов я.
Tu non eri a casa quando io sono venuto.
Коли я прийшов, тебе не було вдома.
Tutti i miei libri sono entrati in una valigia.
Усі мої книги помістилися в одну валізу.
Vedi quei due giovani? Sono Franco e Giuseppe.
Бачиш тих двох юнаків? Це Франко і Джузеппе.
Vedi, sono un uomo onesto e per questo non ti posso rispondere.
Розумієш, я чесна людина, а тому не можу тобі відповісти.
розм.
Кількість фраз: 1
арх.
Кількість фраз: 1
арх., присл., тоск.
Кількість фраз: 13
арх., тоск., фразеол.
Кількість фраз: 1
вульг.
Кількість фраз: 1
жарт., пн.-іт., фам.
Кількість фраз: 1
рідк.
Кількість фраз: 1

Будь ласка, вимкніть ваш блокувальник реклами

Adblock logo Adblock logo Adblock logo

Словники та інші матеріали "Kyiv Dictionary" доступні для користувачів безоплатно, проте функціонування сайту вимагає значних ресурсів. Ви можете підтримати нас, просто дозволивши показ реклами у вашому браузері.