Слово/фраза

Мова оригіналу

Мова перекладу

essere[ès-se-re]
 1. v.  (p.p. stato) intr. 
  1. Син.: esistere
  2.  (у певному місці, стані тощо) 
   Син.: stare
  3. Син.: diventare
  4.  (+ in) 
    
   (в чому)
   Син.: consistere
  5. Син.: significare, valere
  6.  (+ di) 
    
   (звідки)
   Син.: provenire
  7.  (+ a, + in, + da) 
   1.  
    (куди)
    ;
     
    (куди)
   2.  (у минулому часі) 
     
    (куди)
    Син.: andare
  8.  ([розм.]) 
   1. Син.: costare
   2. Син.: pesare
  9.  (позначає різні граматичні зв'язки) 
   1.  (+ in, + di) 
   2.  (+ da, + a)   (також у формі esserci) 
   3.  (+ per) 
  10.  (у поєднанні з прислівником або займенником ci у формі esserci) 
   1. Син.: esistere, vivere
   2. Син.: avvenire, aver luogo
  11.  (у безособових конструкціях) 
   1.  (+ per, + a, + di тощо… + che) 
  12. Див. також: avere
 2. s. m.
  1.  ([філос.]) 
   1. Син.: ente
   2.  ([фам.]) 
essersi[ès-ser-si]
 1. v.  (p.p. statosi)
  1.  ([арх.])   (з підсиленим значенням) 
   Син.: essere
e[e]
 1. cong.  (також перед голосною літерою може вживатися в евфонічній формі ed або [поет.], [арх.] et) 
   1.  (поєднує однорідні слова або речення, позначаючи відношення однорідності, часові відношення, відношення послідовності тощо) 
   1.  ([підсил.]) 
   2.  ([підсил.]; [підсил.]) 
  1. (фактично без виконання дійсної сполучної функції)
  2.  (уживається для введення протиставлення) 
   1. Син.: ma, invece
   2. Син.: eppure
   3. Син.: mentre
  3.  (уживається для емфатичного виділення або спонукання) 
   Син.: ebbene
  4.  (уживається в єднальній функції у математичних виразах, складених числівниках, позначеннях ваги, розміру) 
   1.  (у математичних виразах) 
    Син.: più
  5.  ([арх.]) 
  6.  ([арх.]) 
   Син.: anche
  7.  ([арх.]) 
  8.  ([арх.])   (...la qual tu poi, tornando al tuo fattore, lasciasti in terra, e quel soave vello... (Francesco Petrarca, "Canzoniere", у "Lo Zingarelli")) 
   Син.: cioè
 2. s. f.  (pl. e)
 3. s. m.  (pl. e)
stato[stà-to]
 1. s. m.  (pl. stati)
  1.  ([право]) 
  2.  ([фіз.], [хім.]) 
  3.  ([соц.]) 
   ([іст.])  il quarto stato - четвертий стан ( пролетаріат )
   Син.: ceto, classe
  4.  ([лінгв.]) 
  5.  ([електр.]) 
   1.  (електричної мережі) 
sarebbe?
Категорії словосполучень (зворотів), що містять  "sarebbe?"
Загальна лексика (1 211) Ігри (3) Радіо (1)
Авіація (1) Іронічне значення (2) Релігія (3)
Архаїзми (499) Історія (5) Римські регіоналізми (1)
Біблійська лексика (5) Канцеляризми (3) Рідковживані слова (5)
Біохімія (1) Література (44) Розмовна мова (13)
Ботаніка (1) Літературна (книжкова) мова (7) Сільське господарство (1)
Велоспорт (1) Мовознавство (лінгвістика) (2) Спорт (2)
Військово-оборонна галузь (3) Морська тематика (3) Схоластика (1)
Вульгарна лексика (2) Музика (1) Театр (1)
Геологія (2) Неграмотне (1) Техніка (1)
Гіперболізоване (1) Океанографія (1) Тосканські регіоналізми (297)
Евфемізми (1) Переносне значення (76) Фамільярні слова (6)
Економіка (2) Південноіталійські регіоналізми (1) Фізика (1)
Електрика (2) Північноіталійські регіоналізми (1) Філософія (3)
Жаргонізми й арготизми (сленг) (1) Підсилене значення (7) Фразеологізми (крилаті вислови) (1 130)
Жартівливе (8) Підсилювальне (4) Футбол (1)
Запозичення з англійської мови (англіцизми) (1) Політика та політологія (8) Хімія (1)
Застарілі слова (163) Право (юридична тематика) (3) Церковна лексика (2)
Зневажлива лексика (2) Прислів’я та приказки (517)
Зоологія (2) Простомовне (2)