Слово/фраза

Мова оригіналу

Мова перекладу

Шукати переклад послівно: laver son linge sale en public.