Слово/фраза

Мова оригіналу

Мова перекладу

Можливо, ви шукали: in là, in alto, in giù, in qua, in su.

Шукати переклад послівно: in l.
Словосполучення (звороти), що містять  "in l��"
Кількість фраз:
заг.
Кількість фраз: 69
C’è andato pesante nelle critiche. ("Lo Zingarelli")
Він переборщив із критикою.
chiudersi in sé stesso
замикатися в собі
Come se ne va il tempo!
Як скоро минає час!
Dov’è Marco? ‒ È intoppato in un suo amico di scuola, arriva tra pochi minuti.
А де Марко? ‒ Він зустрів одного свого шкільного друга, прийде через декілька хвилин.
eleggere lo stesso presidente di volta in volta
раз за разом обирати того ж самого президента
Era lui in anima e in corpo.
Це був він власною персоною.
essere in là con gli anni
з літ вийшло  (кому)
essere in là con gli anni
вийшов з тих літ  (хто)
essere in là con gli anni
уже не того віку (не тих літ)  (хто)
essere in là con gli anni
бути на схилі віку
essere in là con gli anni
бути у старих літах
essere in là con gli anni
бути вже не молодим
Fra un’ora siamo a Livorno (in centro).
За годину ми будемо в Ліворно (у центрі).
gli indirizzi da seguire nel lavoro
інструкції для виконання роботи
Gli ospiti arrivano in cinque minuti.
Гості прийдуть за п’ять хвилин.
Gli studenti spingevano per entrare nella mensa.
Студенти тиснулися, щоб увійти до їдальні.
guardare in giro (intorno a sé)
озиратися навкруги
guardare in giro (intorno a sé)
роздивля́тися
guardare in giro (intorno a sé)
роззира́тися
guardare in giro (intorno a sé)
розгляда́тися
Ho salvato gli orecchini nel cassetto.
Я заховала сережки в шухляду.
Ho visto una piccola iniziativa sfociare in un movimento che tra venti anni avrebbe coinvolto tutto il paese.
Я був свідком того, як маленька ініціатива переросла у рух, який через двадцять років охопить усю країну.
I cavalli si abbeverano nel fiume.
Коні п’ють воду з річки.
"I compagni di classe lo hanno messo in quarantena" ("Il nuovo De Mauro").
Його однокласники перестали з ним спілкуватися.
I due nemici si sono abbrancati in uno scontro mortale.
Двоє ворогів зчепилися у смертельному бою.
I loro genitori si sono amazzati in un incidente aereo.
Їхні батьки загинули в авіакатастрофі.
I suoni si dividono in vocali e consonanti.
Звуки поділяються на голосні та приголосні.
I turisti si sono persi nel bosco.
Туристи заблукали в лісі.
Il mio denaro se ne va troppo in fretta.
У мене гроші розлітаються.
Il paese si divide in regioni.
Країна поділяється на регіони.
In autunno dovrò dividermi tra gli studi e il lavoro.
Восени мені доведеться розриватися між навчанням і роботою.
In casi come questi, non si sa mai cosa dire.
У таких випадках ніколи не знаєш, що говорити.
In lui è nato l’amore.
У ньому зародилася любов.
In luogo di rispondere se ne andò.
Замість того щоб відповісти, він пішов геть.
in men che non si dica
вмить
in sé stesso
сам (сама, саме) по собі
In tutti i casi, lo sapremo domani.
В усякому разі, ми дізнаємося про це завтра.
In Ucraina si coltivano i cereali, quali frumento, orzo, avena ecc.
В Україні вирощують такі злаки, як пшениця, ячмінь, овес тощо.
La gente si presentò in gran numero.
Прийшло багато люду.
L’appendiabiti nel corridoio si sostiene con un solo chiodo.
Кілки в коридорі тримаються на одному цвяхові.
Le mele nel mio giardino (si) abboniscono in autunno.
Яблука в моєму саду дозрівають восени.
Le sue previsioni si verificano in tutti i casi.
Його (її) прогнози завжди справджуються.
Lo considero in luogo di padre ("Il Nuovo De Mauro").
Він мені як батько.
Lui è stato in molte città, ma io ne ho viste poche.
Він бував у багатьох містах, я ж із них бачив мало.
L’università si trova in Piazza Fortebraccio.
Університет розташований на площі Фортебраччо.
Me ne frego molto di quello che gli altri dicono.
Мені абсолютно байдуже до того, що кажуть інші.
Mio fratello piccolo si mette nei guai tutto il tempo.
Мій молодший брат постійно потрапляє в біду.
Nei suoi gesti lui abbozzò impazienza.
У його жестах з’явився натяк на нетерплячість.
Non capiva in sé dalla gioia.
Він був сам не свій від радості.
Non si è saputo far strada nella vita.
Він не зміг досягти успіху в житті.
Non so se sarò svegliata alle 7, in tutti i modi prova a telefonarmi.
Я не знаю, чи вже не спатиму о 7, однак спробуй мені зателефонувати.
Passava su su nel cielo un aeroplano ("Lo Zingarelli").
У небо поволі здіймався літак.
Questi strumenti si usavano solo in passato.
Ці інструменти використовували лише в минулому.
Se fossi in te, non crederei alle sue parole.
На твоєму місці я б не вірив її словам.
Se mi citano in giudizio, assicurerò di non averlo mai visto.
Якщо мене викличуть до суду, я стверджуватиму, що ніколи його не бачив.
se ne è fatto un gran parlare
про це багато говорили
se ne parla in giro
про це всі говорять
Se passi da Kyiv, vieni a mangiare nel mio ristorante.
Якщо заїдеш до Києва, приходь поїсти в моєму ресторані.
Se ti presenta un’ora libera, vieni nel mio ufficio.
Якщо в тебе видасться вільна година, заходь до мене в офіс.
Se tu fossi in me, cosa faresti?
Що б ти робив на моєму місці?
Si dicono rivoluzionari, ma in realtà non fanno niente.
Вони називають себе революціонерами, але насправді нічого не роблять.
Si è messo in testa di mangiare solo la verdura.
Він вперто вирішив їсти тільки овочі.
Si preferisce ammazzare i maiali in autunno.
Свиней краще колоти восени.
Tra un anno un nuovo quartiere nascerà in questo posto.
Через рік у цьому місці буде збудований новий квартал.
tutto sta nel (a, se, che)
важливо, щоб
tutto sta nel (a, se, che)
усе залежить від
tutto sta nel (a, se, che)
найважливіше (головне) ‒ це
Vado più volentieri in montagna che al mare ("Lo Zingarelli").
Мені більше подобається їздити в гори, ніж на море.
Vuol parere molto intelligente, ma non lo è in realtà.
Він хоче видаватися дуже розумним, та насправді він не такий.
заст.
Кількість фраз: 1
заст., присл.
Кількість фраз: 1
арх., літ.
Кількість фраз: 1
арх., присл., тоск.
Кількість фраз: 10
chi si è guardato in uno specchio solo, non può dir di conoscere se stesso
хто бачив себе тільки у одному дзеркалі, не може казати, що пізнав себе
gli uomini vanno veduti in pianelle, e le donne in cuffia
на людей найкраще дивитися, коли вони у повсякденному одязі і без прикрас
ne’ pericoli si vede chi d’amico ha vera fede
друзі пізнаються в біді
ne’ pericoli si vede chi d’amico ha vera fede
при горі та в лиху годину пізнаєш вірну людину
ne’ pericoli si vede chi d’amico ha vera fede
у біді пізнавай приятеля
non si posson fare due cose in un tempo: cantare, e portar la croce
не можна водночас робити двох справ  (не можна співати і нести хрест)
se i segreti vuoi sapere, cercali nel disgusto o nel piacere
таємниці людини можна дізнатися в моменти, коли вона радіє або страждає
si può amar la salsa verde senza mangiar le biade in erba
можна любити смачно поїсти, не будучи марнотратцем
tanto se ne sa a mangiare uno spicchio, quanto un capo d’aglio
скільки злодій не краде, а в тюрмі буде
tanto se ne sa a mangiare uno spicchio, quanto un capo d’aglio
чи раз батька вдарив, чи сім раз ‒ однаково [одвічати]
арх., тоск., фразеол.
Кількість фраз: 1
арх., фразеол.
Кількість фраз: 15
non morir le parole in bocca (tra denti)
язик добре почеплений (причеплений, прив’язаний, привішений)  (у кого)
non morir le parole in bocca (tra denti)
язик добре повертається (працює)  (у кого)
non morir le parole in bocca (tra denti)
язик добре виструганий  (у кого)
non morir le parole in bocca (tra denti)
язик добре вигострений (загострений) має  (хто)
non morir le parole in bocca (tra denti)
бути красномовним
non sapere quante dita si ha nelle mani
дурний ‒ далі нікуди  (хто)
non sapere quante dita si ha nelle mani
розуму в голові ні на макове зерня (ні на мачину)  (у кого)
non sapere quante dita si ha nelle mani
розуму ані ложки  (у кого)
non sapere quante dita si ha nelle mani
нічогісінько не знати
non sapere quante dita si ha nelle mani
у голові вітер свище  (у кого)
non sapere quante dita si ha nelle mani
у голові, як у пустій клуні (стодолі)  (у кого)
non sapere quante dita si ha nelle mani
ума ні з шило нема  (у кого)
non sapere quante dita si ha nelle mani
ані клепки в голові  (у кого)
non sapere quante dita si ha nelle mani
в голові клоччя  (у кого)
non sapere quante dita si ha nelle mani
нема в голові лою (олії)  (у кого)
література
Кількість фраз: 9
Chiaro mi fu allor come ogne dove In cielo è paradiso... (Dante Alighieri, "Divina Commedia", у "Lo Zingarelli")
І втямив я, що скрізь у небі Рай... (Пер. Є. Дроб’язка)
Come in lo specchio il sol non altrimenti La doppia fiera dentro vi raggiava, Or con uni, or con altri reggimenti. (Dante Alighieri, "Divina commedia")
В її зіницях звір двополовинний, Як в дзеркалі світило, відбивавсь, Являвши вид то орлій, то левиний. (Пер. Є. Дроб’язка)
"...furon marito e moglie: benché la poveretta se ne pentì poi, in capo a tre giorni". (Alessandro Manzoni, "I promessi sposi")
"...стали чоловіком і жінкою, ‒ щоправда, бідолашка вже через три дні розкаялася в цьому". (Переклад П. Соколовського)
Giove lo porta, ed è per lui giocondo; S’aperse allor che Ganimede in cielo Portò su l’alie, per il grave pondo. (Girolamo Leopardi, "In lode del Brachiere")
Юпітер носить пов’язку і з того радіє; Якось він підіймав Ганімеда на крилах, А той виявився таким важким, Що у Юпітера утворилася грижа. (Пер. Феодори Кримської)
In quella parte ove surge ad aprire Zefiro dolce le novelle fronde di che si vede Europa rivestire... (Dante Alighieri, "Divina Commedia")
У тій землі, з якої повіва Зефір солодкий, що теплом стікає В Європу й зеленню її вкрива... (Пер. Є. Дроб’язка)
...Lucia era affatto in salvo... (Alessandro Manzoni, "I promessi sposi", у "Lo ZIngarelli")
...Лючія в цілковитій безпеці... (Пер. П. Соколовського)
...non si fanno carico de’ travagli in che mettono un povero galantuomo. (Alessandro Manzoni, "I promessi sposi", в "Il Nuovo De Mauro")
...їх геть не обходять ті неприємності, на які вони наражають порядного чоловіка. (Пер. П. Соколовського)
Piú volte già per dir le labbra apersi, poi rimase la voce in mezzo ’l pecto... (Francesco Petrarca, "Canzoniere")
Не раз я говорити був готовий, Та звуки із грудей не виривались. (Пер. А. Перепаді)
...uno pratello, nel quale l’erba era verde e grande né vi poteva d’alcuna parte il sole... (Giovanni Boccaccio, "Decameron", у "Lo Zingarelli")
...на галявину, вкриту високою зеленою травою, куди не догрівало сонце... (Пер. М. Лукаша)
перен.
Кількість фраз: 1
присл.
Кількість фраз: 12
тоск.
Кількість фраз: 1
філос.
Кількість фраз: 1
фразеол.
Кількість фраз: 23
a caval donato non si guarda in bocca
дарованому коневі в зуби не заглядають (не дивляться)
a caval donato non si guarda in bocca
що не попало, то клади в міх (у мішок)
a caval donato non si guarda in bocca
не кривіть писки, сівши коло чужої миски
a caval donato non si guarda in bocca
дар ‒ не купля: не гудять, а хвалять
a caval donato non si guarda in bocca
що Бог дасть, то все в торбу
a caval donato non si guarda in bocca
з чужої торби хліба не жалують
a caval donato non si guarda in bocca
дарованому коневі зубів не лічать
andare in là con gli anni
ста́рі́ти
gridare con quanta voce si ha in gola
кричати на все горло (з усього горла, скільки горла, на всю горлянку)
i panni sporchi si lavano in famiglia
хай буде хата покришка
in men che non si dica
уми́ть
non se ne esce
іншого варіанта немає
non se ne esce
третього не дано
non se ne trova l’uguale a girare tutto il mondo
один такий на весь світ
non se ne trova l’uguale al mondo
один такий на весь світ
non stare in sé dalla gioia
у радощах не чутися
non stare in sé dalla gioia
себе не чути з радощів
non stare in sé dalla gioia
у нестямі (без тями) бути з радощів
non stare in sé dalla gioia
не тямити себе з радощів
non stare in sé dalla gioia
[аж] нетямитися (нестямитися) з радощів
tornare in sé
приходити до пам’яті (до глузду)
tornare in sé
оприто́мнювати
tornare in sé
отя́млюватися

Будь ласка, вимкніть ваш блокувальник реклами

Adblock logo Adblock logo Adblock logo

Словники та інші матеріали "Kyiv Dictionary" доступні для користувачів безоплатно, проте функціонування сайту вимагає значних ресурсів. Ви можете підтримати нас, просто дозволивши показ реклами у вашому браузері.