Слово/фраза

Мова оригіналу

Мова перекладу

essersi[ès-ser-si]
 1. v.  (p.p. statosi)
  1.  ([арх.])   (з підсиленим значенням) 
   Син.: essere
e[e]
 1. cong.  (також перед голосною літерою може вживатися в евфонічній формі ed або [поет.], [арх.] et) 
   1.  (поєднує однорідні слова або речення, позначаючи відношення однорідності, часові відношення, відношення послідовності тощо) 
   1.  ([підсил.]) 
   2.  ([підсил.]; [підсил.]) 
  1. (фактично без виконання дійсної сполучної функції)
  2.  (уживається для введення протиставлення) 
   1. Син.: ma, invece
   2. Син.: eppure
   3. Син.: mentre
  3.  (уживається для емфатичного виділення або спонукання) 
   Син.: ebbene
  4.  (уживається в єднальній функції у математичних виразах, складених числівниках, позначеннях ваги, розміру) 
   1.  (у математичних виразах) 
    Син.: più
  5.  ([арх.]) 
  6.  ([арх.]) 
   Син.: anche
  7.  ([арх.]) 
  8.  ([арх.])   (...la qual tu poi, tornando al tuo fattore, lasciasti in terra, e quel soave vello... (Francesco Petrarca, "Canzoniere", у "Lo Zingarelli")) 
   Син.: cioè
 2. s. f.  (pl. e)
 3. s. m.  (pl. e)
stato[stà-to]
 1. s. m.  (pl. stati)
  1.  ([право]) 
  2.  ([фіз.], [хім.]) 
  3.  ([соц.]) 
   ([іст.])  il quarto stato - четвертий стан ( пролетаріат )
   Син.: ceto, classe
  4.  ([лінгв.]) 
  5.  ([електр.]) 
   1.  (електричної мережі) 
sarebbe?
essere[ès-se-re]
 1. v.  (p.p. stato) intr. 
  1. Син.: esistere
  2.  (у певному місці, стані тощо) 
   Син.: stare
  3. Син.: diventare
  4.  (+ in) 
    
   (в чому)
   Син.: consistere
  5. Син.: significare, valere
  6.  (+ di) 
    
   (звідки)
   Син.: provenire
  7.  (+ a, + in, + da) 
   1.  
    (куди)
    ;
     
    (куди)
   2.  (у минулому часі) 
     
    (куди)
    Син.: andare
  8.  ([розм.]) 
   1. Син.: costare
   2. Син.: pesare
  9.  (позначає різні граматичні зв'язки) 
   1.  (+ in, + di) 
   2.  (+ da, + a)   (також у формі esserci) 
   3.  (+ per) 
  10.  (у поєднанні з прислівником або займенником ci у формі esserci) 
   1. Син.: esistere, vivere
   2. Син.: avvenire, aver luogo
  11.  (у безособових конструкціях) 
   1.  (+ per, + a, + di тощо… + che) 
  12. Див. також: avere
 2. s. m.
  1.  ([філос.]) 
   1. Син.: ente
   2.  ([фам.]) 
Категорії словосполучень (зворотів), що містять  "essersi"
Загальна лексика (984) Іронічне значення (2) Простомовне (1)
Авіація (1) Історія (5) Радіо (1)
Архаїзми (388) Канцеляризми (3) Релігія (3)
Біблійська лексика (5) Література (43) Римські регіоналізми (1)
Біохімія (1) Літературна (книжкова) мова (5) Рідковживані слова (5)
Велоспорт (1) Мовознавство (лінгвістика) (2) Розмовна мова (12)
Військово-оборонна галузь (2) Морська тематика (2) Сільське господарство (1)
Вульгарна лексика (1) Неграмотне (1) Театр (1)
Геологія (2) Океанографія (1) Техніка (1)
Гіперболізоване (1) Переносне значення (28) Тосканські регіоналізми (293)
Евфемізми (1) Південноіталійські регіоналізми (1) Фамільярні слова (4)
Економіка (1) Північноіталійські регіоналізми (1) Фізика (1)
Електрика (2) Підсилене значення (7) Філософія (2)
Жаргонізми й арготизми (сленг) (1) Підсилювальне (4) Фразеологізми (крилаті вислови) (584)
Жартівливе (2) Політика та політологія (8) Футбол (1)
Застарілі слова (122) Право (юридична тематика) (2) Хімія (1)
Ігри (1) Прислів’я та приказки (503) Церковна лексика (2)

Будь ласка, вимкніть ваш блокувальник реклами

Adblock logo Adblock logo Adblock logo

Словники та інші матеріали "Kyiv Dictionary" доступні для користувачів безоплатно, проте функціонування сайту вимагає значних ресурсів. Ви можете підтримати нас, просто дозволивши показ реклами у вашому браузері.