Слово/фраза

Мова оригіналу

Мова перекладу

essere[ès-se-re]
 1. v.  (p.p. stato) intr. 
  1. Син.: esistere
  2.  (у певному місці, стані тощо) 
   Син.: stare
  3. Син.: diventare
  4.  (+ in) 
    
   (в чому)
   Син.: consistere
  5. Син.: significare, valere
  6.  (+ di) 
    
   (звідки)
   Син.: provenire
  7.  (+ a, + in, + da) 
   1.  
    (куди)
    ;
     
    (куди)
   2.  (у минулому часі) 
     
    (куди)
    Син.: andare
  8.  ([розм.]) 
   1. Син.: costare
   2. Син.: pesare
  9.  (позначає різні граматичні зв'язки) 
   1.  (+ in, + di) 
   2.  (+ da, + a)   (також у формі esserci) 
   3.  (+ per) 
  10.  (у поєднанні з прислівником або займенником ci у формі esserci) 
   1. Син.: esistere, vivere
   2. Син.: avvenire, aver luogo
  11.  (у безособових конструкціях) 
   1.  (+ per, + a, + di тощо… + che) 
  12. Див. також: avere
 2. s. m.
  1.  ([філос.]) 
   1. Син.: ente
   2.  ([фам.]) 
essersi[ès-ser-si]
 1. v.  (p.p. statosi)
  1.  ([арх.])   (з підсиленим значенням) 
   Син.: essere
e[e]
 1. cong.  (також перед голосною літерою може вживатися в евфонічній формі ed або [поет.], [арх.] et) 
   1.  (поєднує однорідні слова або речення, позначаючи відношення однорідності, часові відношення, відношення послідовності тощо) 
   1.  ([підсил.]) 
   2.  ([підсил.]; [підсил.]) 
  1. (фактично без виконання дійсної сполучної функції)
  2.  (уживається для введення протиставлення) 
   1. Син.: ma, invece
   2. Син.: eppure
   3. Син.: mentre
  3.  (уживається для емфатичного виділення або спонукання) 
   Син.: ebbene
  4.  (уживається в єднальній функції у математичних виразах, складених числівниках, позначеннях ваги, розміру) 
   1.  (у математичних виразах) 
    Син.: più
  5.  ([арх.]) 
  6.  ([арх.]) 
   Син.: anche
  7.  ([арх.]) 
  8.  ([арх.])   (...la qual tu poi, tornando al tuo fattore, lasciasti in terra, e quel soave vello... (Francesco Petrarca, "Canzoniere", у "Lo Zingarelli")) 
   Син.: cioè
 2. s. f.  (pl. e)
 3. s. m.  (pl. e)
stato[stà-to]
 1. s. m.  (pl. stati)
  1.  ([право]) 
  2.  ([фіз.], [хім.]) 
  3.  ([соц.]) 
   ([іст.])  il quarto stato - четвертий стан ( пролетаріат )
   Син.: ceto, classe
  4.  ([лінгв.]) 
  5.  ([електр.]) 
   1.  (електричної мережі) 
sarebbe?