«Grafiati» – оформлення списків літератури

Слово/фраза

Мова оригіналу

Мова перекладу

Шукати переклад послівно: donna di casa.
Словосполучення (звороти), що містять  "donna di casa"
Кількість фраз:
заг.
Кількість фраз: 1
«Grafiati» – оформлення списків літератури