«Grafiati» – оформлення списків літератури

Слово/фраза

Мова оригіналу

Мова перекладу

Шукати переклад послівно: distinguere il bianco dal nero.
Словосполучення (звороти), що містять  "distinguere il bianco dal nero"
Кількість фраз:
«Grafiati» – оформлення списків літератури