Слово/фраза

Мова оригіналу

Мова перекладу

dans
  1. prép.[dɑ̃]
    1.  (дієслівні конструкції з прийменником dans позначають:) 
      1.  ([розм.] dans les) 
    2.  (іменникові конструкції з прийменником dans позначають:)