Слово/фраза

Мова оригіналу

Мова перекладу

camminare[cam-mi-nà-re]
 1. v.  (p.p. camminato)
  1. intr. 
   1.  
  2. intr.   (про малу дитину) 
  3. intr. 
  4. intr. 
   неперех.  ;
   Син.: funzionare
  5. intr. 
  6. intr. 
   (про слова, роздуми тощо)
  7. intr.   (per, verso qc) 
  8. tr.   ([заст.], [літ.]) 
   перех.   
   (що)
   Син.: percorrere
Cammina!
Словосполучення (звороти), що містять  "cammina"
Кількість фраз:
арх.
Кількість фраз: 1
прост., фразеол.
Кількість фраз: 1