Слово/фраза

Мова оригіналу

Мова перекладу

cadavere[ca-dà-ve-re]
  1. s. m.  (pl. cadaveri)
    1. Син.: morto
Словосполучення (звороти), що містять  "cadavere"
Кількість фраз: