Слово/фраза

Мова оригіналу

Мова перекладу

avoir
 1. v.[avwaʀ]  (p.p. eu)
  1.  (qqch) 
    
   (що)
   ;
    
   (чим)
   ;
    
   ([рідк.] чим)
   Син.: posséder
  2.  (позначає миттєву дію) 
   1.  (qqch) 
    Син.: faire
   2.  (qqch) 
    Син.: pousser
   3.  (qqch) 
     
    (що)
    ;
    Син.: prononcer
   1.  (qqch) 
    Син.: ressentir, sentir
   2.  (qqch) 
  3.  (qqn) 
   1. Син.: garder
  4. avoir pour but (qqch / de faire qqch) (qqch / de faire qqch ) - мати на меті (метою) (що / зробити що) (що / зробити що )
   avoir pour habitude de... - мати звичку (робити що) (робити що )
  5. (qqn, qqch)  avoir/prendre en horreur (qqn, qqch) (qqn, qqch ) - нена́видіти (кого, що) (кого, що ); почувати відразу (до кого, чого) (до кого, чого )
   avoir (qqn, qqch) en estime - шанува́ти (кого, що) (кого, що )
   ([фам.])  avoir qqn dans le nez ([фам.]) ([[fam.]] ) - не зносити когось (ненавидіти) (ненавидіти )
   1.  ([бельг.] або [регіон.] - у різних регіонах Франції) 
    ([бельг.] або [регіон.] - у різних регіонах Франції)  avoir bon ([бельг.] або [регіон.] - у різних регіонах Франції) ([[Belgium]] або [[regional]] - у різних регіонах Франції ) - почуватися добре, затишно
    ([бельг.] або [регіон.] - у різних регіонах Франції)  avoir mauvais ([бельг.] або [регіон.] - у різних регіонах Франції) ([[Belgium]] або [[regional]] - у різних регіонах Франції ) - почуватися незатишно
    ([бельг.] або [регіон.] - у різних регіонах Франції)  il aurait meilleur de... ([бельг.] або [регіон.] - у різних регіонах Франції) ([[Belgium]] або [[regional]] - у різних регіонах Франції ) - краще б він...
    ([бельг.] або [регіон.] - у різних регіонах Франції)  il a difficile (dur) / facile à trouver une solution ([бельг.] або [регіон.] - у різних регіонах Франції) ([[Belgium]] або [[regional]] - у різних регіонах Франції ) - йому складно / просто знайти рішення
  6.  (qqch) 
   1. Син.: obtenir, procurer (se procurer de)
   2. Син.: acheter, acquérir
   3. Син.: recevoir, remporter
   4.  
    (куди)
    ;
     
    (куди)
    Син.: attraper
   5.  
    (що; про удар, кулю)
  7. avoir une femme - здобувати жінку (фізично) (фізично )
  8.  ([розм.]) 
   1.  (qqn) 
     
    (над ким)
    ;
    Син.: battre, vaincre
   2.  (qqn) 
    Син.: posséder, rouler
   3.  (qqn, qqch) 
     
    (у кого, що)
    Син.: toucher
    Ант.: rater
  9.  (як допоміжне дієслово - утворює:) 
 2. n. m.[avwaʀ]  (pl. avoirs)
   1.  ([арх.]) 
  1.  ([бух.]) 
   ([фін.])  avoir fiscal - податкова пільга (яку отримують компанії, що здійснюють капіталовкладення) (яку отримують компанії, що здійснюють капіталовкладення )
   Син.: crédit
  2.  ([екон.]) 
  3.  ([філос.]) 
   ([філос.])  l’être et l’avoir - буття і володіння (у філософії Е. Фромма) (у філософії Е. Фромма )

**********

à
 1. prép.[a]
  1.  (дієслівні конструкції з прийменником à (дієслово + прийменник à + іменник/займенник) позначають:) 
  2. prendre qqch à cœur - жада́ти (чого) (чого )
  3.  (дієслівні конструкції з прийменником à з інфінітивом (дієслово + прийменник à + інфінітив) позначають:) 
  4.  (іменникові конструкції з прийменником à (іменник + прийменник à + іменник) позначають:) 
  5. grâce à (qqn, qqch) (qqn, qqch ) - завдяки́ (кому, чому) (кому, чому )
à la...
Категорії фраз, що містять  "avoir"
Загальна лексика (1 586) Еротика (1) Морська тематика (22)
Авіація (1) Жаргонізми й арготизми (сленг) (26) Переносне значення (2)
Автомобільна галузь (6) Жартівливе (1) Поетична мова (2)
Архаїзми (36) Застарілі слова (52) Право (юридична тематика) (9)
Африканські діалектизми (4) Зневажлива лексика (1) Прислів’я та приказки (239)
Бельгійські діалектизми (6) Зоологія (8) Простомовне (62)
Біблійська лексика (1) Інформаційні технології та програмне забезпечення (1) Регіональна мова (6)
Ботаніка (3) Іронічне значення (1) Релігія (3)
Бухгалтерський облік та аудит (1) Канадські діалектизми (1) Розмовна мова (58)
Валлонські регіоналізми (1) Квебекські діалектизми (4) Спорт (4)
Виноградарство та винарство (1) Кінний спорт (1) Театр (1)
Військово-морський флот (1) Кулінарія (7) Техніка (7)
Військово-оборонна галузь (1) Лайливі вислови (1) Фамільярні слова (157)
Вульгарна лексика (5) Легка промисловість і текстиль (1) Філософія (1)
В’язання (1) Література (1) Фінанси (2)
Діалектизми (1) Літературна (книжкова) мова (29) Фразеологізми (крилаті вислови) (2 383)
Евфемізми (3) Математика (9) Харчова промисловість (1)
Економіка (1) Медицина (1) Швейцарські діалектизми (6)
Електрика (1) Міфологія (1)