Слово/фраза

Мова оригіналу

Мова перекладу

accendere[ac-cèn-de-re]
Словосполучення (звороти), що містять  "accendere"
Кількість фраз:
арх., регіон.
Кількість фраз: 1
арх., прост.
Кількість фраз: 2
перен.
Кількість фраз: 1