Слово/фраза

Мова оригіналу

Мова перекладу

abbordatrice[ab-bor-da-trì-ce]
Словосполучення (звороти), що містять  "abbordatore"
Кількість фраз: