Слово/фраза

Мова оригіналу

Мова перекладу

Шукати переклад послівно: Old Left.
Old Leftбрит.: /ˌəʊl(d) ˈlɛft/