Слово/фраза

Мова оригіналу

Мова перекладу

Шукати переклад послівно: Ho sentito che avevi vinto tu.
Ho sentito che avevi vinto tu.