Parola/frase da tradurre

Lingua di partenza

Lingua di arrivo

être
 1. v.[ɛtʀ]  (p.p. été)
   1. Sin.: exister
   2.  ([літ.]) 
    Sin.: vivre
   1.  (вжив. у складних часах) 
    Sin.: aller
   2.  ([літ.]; вжив. у passé simple або imparfait du subjonctif) 
     
    (з певного місця кудись)
    Sin.: s'en aller
   1.  (часто [літ.]) 
  1.  (вжив. у конструкціях être + прийменник, прислівник або прислівниковий зворот) 
  2.  (вживається у сполученні з займенником ce) 
  3.  (як допоміжне дієслово - утворює:) 
 2. n. m.[ɛtʀ]  (pl. êtres)
   1.  ([філос.]) 
    ([філос.])  être-là (m) - буття у світі (у філософії екзистенціалізму) (у філософії екзистенціалізму )
    ([літ.])  donner l’être à qqch, qqn ([літ.]) ([[lit.]] ) - дати життя (чому, кому) (чому, кому ); зродити на світ (що, кого) (що, кого )
    ([літ.])  recevoir l’être de qqn ([літ.]) ([[lit.]] ) - бути зродженим (ким) (ким )
    Sin.: existence
   2.  ([арх.]) 
    Sin.: souche, origine
  1. Sin.: essence
  2.  ([арх.]) 
    
   (у суспільстві)
   1. ([реліг.])  le Grand Être - Бог (ч.)
    ([іст.])  l’Être suprême - Верховна Істота (культ, що впроваджувався за часів Великої французької революції у 1794 р.) (культ, що впроваджувався за часів Великої французької революції у 1794 р. )
    Sin.: créature
   2.  ([зневажл.]) 
    Sin.: type, individu
  3.  
   (сукупність усіх фізичних і душевних сил та властивостей людини)
  4. ([матем.])  être mathématique - математичний об’єкт (абстрактний об'єкт, що досліджується у математиці) (абстрактний об'єкт, що досліджується у математиці )
en
 1. pron.[ɑ̃]
  1.  (замінює прийменник de у конструкціях дієслово + прийменник de + іменник, позначаючи:) 
   1.  ([заст.]) 
 2. prép.[ɑ̃]
  1.  (дієслівні конструкції з прийменником en (дієслово + прийменник en + іменник) позначають:) 
   1.  ([арх.] або [літ.]) 
  2.  (іменникові та прикметникові конструкції з прийменником en (іменник/прикметник + прийменник en + іменник) позначають:) 
  3. (qqch / faire qqch)  en vue de (qqch / faire qqch) (qqch / faire qqch ) - щоб (зробити що) (зробити що ); для (чого) (чого ); з метою (чого / зробити що) (чого / зробити що )
soit
 1. conj.
  1.  (у звороті "soit... soit") 
être-là
 1. n. m.  (pl. être-là)
  1.  ([філос.]) 
    
   (у філософії екзистенціалізму)

Мовна консультація, низка перекладних і правописних словників – це видання, які ми дбайливо створюємо щодня. Їхній розвиток вимагає істотних фінансових ресурсів. Якщо ви поділяєте нашу мету й вірите в нас, підтримайте «Kyiv Dictionary» фінансово.

Підтримати